Puss på Leca utvendig over bakken - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Puss på Leca utvendig over bakken

Løsningsfordeler

 • Uorganisk
 • Diffusjonsåpen
 • Hydrofobert (vannavvisende)
 • Lang levetid - meget vedlikeholdsvennlig

Med Weber Fiberpussystem på underlag av Leca® får du en utvendig puss som sikrer et vellykket resultat med en rissfri og vakker fasade år etter år. Fiberpuss er en to-sjikts fiberarmert puss som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri, holdbar og vakker fasade. Pussens og sluttbehandlingens mineralske og dampdiffusjonsåpne sammensetning bidrar til et godt inneklima for bygningens beboere.

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Egenskaper og fordeler

 • Uorganisk
 • Diffusjonsåpen
 • Innvendig/utvendig
 • Hydrofobert (vannavvisende)
 • Meget god vedheft
 • Lang levetid – meget vedlikeholdsvennlig
 • Pumpbar/sprøytbar
 • Slagregntett med Weber sluttbehandling (silikat eller silikonharpiksbasert)
 • Over 10 års erfaring fra det norske markedet, med svært gode tilbakemeldinger
 • Testet i klimakarusell

Bruksområder

 • Weber VentiGuard Extreme
 • Weber Serpomin
 • Weber Serpotherm
 • Leca® utvendig over bakken
 • Andre mineralske underlag

weberbase 261 Fiberpuss har vært på markedet siden 2004, og er i dag vårt hovedprodukt. Fiberpussystemet kan benyttes på de fleste underlag, inne og ute, og med et stort utvalg av ulike sluttbehandlinger. Fiberpuss er en fiberarmert, fleksibel kalk- og sementbasert puss som legges i to sjikt med armeringsnett. Dokumentert slagregnstett og tilpasset norsk klima. Fiberpussystemet inngår som komponent i mange av Webers fasadesystemer som innehar godkjenning fra Sintef Byggforsk.

På underlag av Leca®
Weber Fiberpussystem er førstevalget g vår eneste anbefalte løsning til pussing av all Leca-blokk utvendig over bakken. Det ferske murverket bør stå i ca 4 uker før det pusses. weberbase 261 Fiberpuss påføres i to omganger til totalt 8-12 mm. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i det første sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt.
For å forhindre fuktopptrekk i pussen anbefales det å benytte Weber 400N Startlist som et kapillærbrytende sjikt og for å få en skarp overgang mellom sokkel og fasade. Under Startlist ned mot terreng benyttes Weber Grå Slemming. Ønskes puss helt ned mot bakken, kan webertherm 260 Sokkelpuss benyttes på samme måte som 261 Fiberpuss. Benytt Weber 400 N Startlist som kapillærbryter og evt markering av sokkel.
Under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå Slemming i to strøk, kostet eller trukket på med brett og deretter kostet ut. Det anbefales alltid å bruke grunnmursplate med egen kantlist i tillegg under terreng

Sokkelpuss er en naturlig del av Fiberpusssystemet
webertherm 260 Sokkelpuss er en spesialvariant som benyttes på alle typer sokler, også ved etterisolering. Pussen inneholder bl.a. mer sement og får dermed lavere fuktopptrekk og bedret frostmotstand. 260 Sokkelpuss benyttes på minimum de nederste 30 cm (fra 15 cm under bakken og opp til ca 1 m over bakken). Sokkelpuss kan, men må ikke, overflatebehandles med weber silco paint.
Normale tiltak for å få en tørr sokkel skal følges (drenering, lufting og avrenning).

Overflatebehandling av Weber Fiberpuss
Anbefalt herdetid er minimum 14 dager før overflatebehandling påføres. Valg av type overflatebehandling er avhengig av estetiske ønsker, klimatiske påkjenninger samt krav til holdbarhet.

Alt 1: weber silco paint
Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2: weber silco render/weber topdry render
Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber silco render, alternativt weber topdry render, trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 3: weberton 303 Silikatmaling
Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca 14 dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Malte overflate må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 4: weber silicate render
Overflatene grunnes først med ett strøk Silikatmaling ca 14 dager etter grunnpussen. Etter minimum én dag påføres ett sjikt med silikatpuss i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss weber silicate render 1,5 mm trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Ferdig malt overflate må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt.5: webermin 209 Rivpuss
209 Rivpuss er en meget holdbar, mineralsk, tykk og gjennompigmentert sluttpuss med et kornet utseende. Se egen veiledning for mer informasjon.

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
webertherm 397 Armeringsnett 23826282 Glassfibernett 6 x 6 mm til weberbase 261 Fiberpuss og webertherm 260 Sokkelpuss
weberbase 261 Fiberpuss 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, EPS, isolerte grunnmurssystemer/ICF-løsninger og Aquapanel. Kan benyttes inne og ute. Inngår i Weber Fiberpussystem.
weber silco render (tidligere: weberpas Silikonharpikspuss) Hvit: 55366360. Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
weber silco paint (tidligere: weberton Silikonharpiksmaling) Hvit: 55366413. Pigmentert: 55366394 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144. Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til Innen- og utendørs bruk. Emisjonsfri. Glansgrad 0. Til bruk på nye og gamle pussete underlag samt betong. Kryssmales/villstrykes. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
weber silcate render Hvit: 55366292. Pigmentert: 55366273 Sluttpuss på Silikat/vannglass til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm bestillingsvare) Tidligere weberpas Silikatpuss.
weber topdry render Hvit: 53601304. Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webermin 209 Rivpuss 51469418 Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement. Sluttpuss som benyttes når det stilles høye krav til utseende og bestandighet. Innholder glimmer som gir pussen et ekslusivt utseende. Kan pigmenteres i Webers 99 standardfarger. Pumpbar.
weberbase 260 Sokkelpuss 49075505 Pussmørtel med høy styrke og lavt vannopptak tilpasset bruk på sokler. Benyttes med webertherm 397 Armeringsnett.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned