Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber rehabiliteringssystem

Løsningsfordeler

  • Tradisjonsrike løsninger basert på preaksepterte materialer
  • Tilpasset underlaget mhp styrke og bindemiddel
  • Preaksepterte løsninger til vernede bygårder og bygninger

 

 

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Egenskaper og fordeler

  • Tilpasset underlaget (tegl, porebetong, eldre betong, lettklinker)
  • Kvalitetssikrede produkter
  • Tradisjonelt uttrykk
  • Tradisjonelle sluttprodukter

Bruksområder

  • Nybygg
  • Rehabilitering
  • Hele Norge

Til rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner av naturstein, betong, porebetong etc. børdet i størst mulig grad benyttes tilsvarende produkter som opprinnelig ble brukt.

Dette innebærer for bygninger fram til 1900-talletmørtler basert på kalk og naturlig hydraulisk kalk. Introduksjonen av sement tidlig på 1900-tallet har utviklet seg via tradisjonelle kalk/sementmørtler til dagens høyteknologiske blandinger. Lokale bygge- Grunningtradisjoner og -metoder gjør rehabiliteringsjobben til et unikt prosjekt, og hvert bygg må vurderes for seg; byggeår, materialer, rehabiliteringshistorikk. Og ikke minst geografi. Webers brede produktportefølje gir muligheter for slike tilpasninger til hvert enkelt bygg. Mørtlene er komponert og tilpasset med hensyn på bindemiddel, fasthet, kvalitet og holdbarhet. Dette gir sikkerhet i alle ledd av prosessen og sikrer bevaring av eldre bygningsmasse for framtidens generasjoner.

Valg av materialer

Teglmurverkets alder og beskaffenhet bestemmer hvilketyper mørtler som skal benyttes. Meget generelt skal det i bygg før ca 1910 benyttes kalkmørtler (Hydrauliske kalkmørtler)og i bygg opp til 50-tallet skal det benyttes svakere KC-mørtler. For nyere teglbygg kan det benyttes standard KC-mørtler og evt Weber Fiberpussystem. For en slagregns tettpuss skal det benyttes tre sjikt bestående av grunning, grovpuss og sluttpuss. Sluttbehandlingen skal tilpasses pussmørtlene, byggherres krav og byggets plassering. weber.ton 303 Silikatmaling er et meget godt valg som siste sjikt evt som et beskyttende 4.sjikt. Generelt skal all eldre plastbasert maling fjernes før det gjøres utbedringer. Vær oppmerksom på gode sokkelløsninger, vindussålebenker og beslag.

Produkt Beskrivelse
weber Kulekalk Våtlesket kalk produsert på tradisjonell måte. Langtidslagret i kule i 1-3 år (Rødevig Kulekalk). Benyttes til alle tradisjonelle kalkarbeider, kalkvann, slemming, hvitting, puss og muring. Blandes med egnet tilslag.
weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Hydraulisk kalkmørtel til grunning. Tilsvarende NHL5. KKh 10/90/500. 0-3 mm. Pumpbar.
weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel grov (m/fiber) Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss.
weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel grov (u/fiber) Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss og muring. Velegnet til natursteinsmurer. Tilsvarende NHL 3,5. KKh 15/85/650, 0-4 mm. Pumpbar.
weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss og muring av tegl. KKh 15/85/650, 0-3 mm. Pumpbar.
weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin Hydraulisk Kalkmørtel til finpuss. Tilsvarende NHL 2. KKh 20/80/600, 0-1 mm. Pumpbar.
weber.cal Hydraulisk Finpuss Hydraulisk Kalkmørtel til finpuss. Tilsvarende NHL 2. KKh 25/75/300, 0-0,5 mm
weber.cal 246 Kalkmaling Våt Hydratkalk-basert maling. Kalkekte pigmenter. Ekstra god vedheft.
weber.cal 249 Kalkmaling Ren Kalkmaling for innvendig bruk. Hydratkalk. Kalkekte pigmenter. Ferdig blandet.
weber.cal 242 CD-maling (Hydraulisk Kalkmaling) Maling basert på hydraulisk Kalk. Tilsettes vann før bruk. Kalkekte pigmenter.
weber.ton 303 Silikatmaling Maling basert på silikat. Svært dampdiffusjonsåpem. Uorganiske/kalkekte pigmenter. Tilfredsstiller DIN 18 313, 2.4.1
weber.ton 301 Silikatgrunning Grunning som benyttes til grunning av underlag og tynning av 303 Silikatmaling. Tilfredsstiller DIN 18 313, 2.4.1
weber Tettevæske/BI-væske Kaliumsilikat, primer og seis til sårkanter.

Weber Cultural Heritage

Weber er opptatt av å bevare den kulturelle bygningsarven og har utviklet en egen internasjonal webside som presenterer noen av våre referanser og løsninger. Besøk siden her.

Pussveiledninger

Weber har produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket varieres ved bruk av alt fra farget murmørtel, til bruk av ulike puss teknikker.
Les mer her. 

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned