Weber Serpomin - puss på isolasjon - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Serpomin - puss på isolasjon

Løsningsfordeler

 • Puss på mineralull
 • Rask produksjon av fasade til nybygg og rehabilitering
 • Passer godt til høye bygg med brannkrav
 • Isolert fasade med mineralsk sluttbehandling

Weber Serpomin gir deg en varig, isolerende og pusset fasade. Systemet er enkelt å montere, og siden alt arbeid foregår på utsiden unngår man utflytting av beboere. Serpomin benyttes der det er branntekniske krav.

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Weber Serpomin - puss på isoloasjon

Weber Serpomin gir deg en varig, isolerende og pusset fasade. Systemet er enkelt å montere, og siden alt arbeid foregår på utsiden unngår man utflytting av beboere.

Egenskaper og fordeler

 • Bruksvennlig og holdbart fasadesystem med puss på mineralull
 • Eksisterende fasade kan beholdes da isolasjonen festes mekanisk til underlaget
 • Gode detaljløsninger
 • Gjennomgående isolasjonssjikt hindrer kuldebroer
 • Rask og enkel montasje
 • Reduserte oppvarmingskostnader og CO2 -utslipp
 • Ideell løsning ved brannkrav (ubrennbar)
 • God lydreduksjon
 • Diffusjonsåpent
 • Testet i klimakarusell og innehar SINTEF Teknisk Godkjenning (nr 2428)

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • Boligblokker
 • Til områder med liten til moderat slagregnpåkjenning (f.eks. Østlandet)

Weber Serpomin

Mineralull monteres på fuktsikker bakvegg (f.eks tegl, betong, Leca® og fuktsikre plater) med plugger tilpasset underlaget og isolasjonens tykkelse. Serpomin kan benyttes på bygninger hvor det er brannkrav, og kan benyttes både til nybygg og til renovering av eldre bygninger. Systemet forbedrer både isolasjonsverdi og lydegenskaper. Weber Serpomin anbefales benyttet i områder med liten til middels slagregnpåkjenning.

Montering
Underlaget skal utbedres for større skader og alt løst materiell skal fjernes. Isolasjonen monteres til underlaget i forbandt med både helliming og plugging til underlaget. Som lim benyttes weber.base 261 Fiberpuss. Plugger velges ut fra bakvegg og isolasjonens tykkelse. Den benyttes en perforert sokkellist som sikrer drenering. Vær oppmerksom på utforming av detaljer og beslag da dette vil heve både den tekniske og estetiske kvaliteten. For utførlig beskrivelse og veiledning; ta kontakt.

Puss-system
weberbase 261 Fiberpuss legges i to sjikt til totalt 8–10 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i første puss-sjikt. Andre sjikt påføres etter 1–3 dager avhengig av herding. Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling.

Sluttbehandling
For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for at man skal unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles. For utførlig beskrivelse og veiledning; ta kontakt for å få vår Monteringsveileder.

Alt 1:
weber silco paint (tidligere: weberton Silikonharpiksmaling): Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100% dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2:
weber silco render (tidligere: weberpas Silikonharpikspuss): Overflatene grunnes først med ett strøk Silikonharpiksmaling ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt med Silikonharpikspuss i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss weber silco render 1,5 mm trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Produkt Beskrivelse
webertherm 397 Armeringsnett Glassfibernett 6x6 mm til weberbase 261 Fiberpuss
weberbase 261 Fiberpuss Fiberforsterket puss på Weber VentiGuard Extreme.
weber silco render (tidligere: weberpas Silikonharpikspuss) Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm bestillingsvare)
weber silco paint (tidligere: weberton Silikonharpiksmaling) Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk.
weber topdry render Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider.
webertherm Serpo 398 Mineralull Isolasjon av spesialprodusert mineralull. Isolasjonstykkelse velges ut fra ønsket isolasjonsverdi. λD=37 mW/mK.
webertherm Sokkelprofil Mineralull Perforert sokkelprofil tilpasset isolasjonenes tykkelse- 50-100mm.
Plugger Plugger velges ut fra bakvegg og isolasjonstykkelse. Pluggene er tilpasset betong, tegl, Leca, porebetong og tre.
Lister og profiler Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Europeisk Teknisk Godkjenning fra Sitac

Dokumentasjon

Send eller last ned