Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Serpotherm

Løsningsfordeler

 • Puss på EPS med mineralsk overflate
 • Rask, økonomisk og lett isolert fasade til nybygg
 • Rask og økonomisk tilleggsisolering

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Egenskaper og fordeler

Weber Serpotherm gir deg en varig, isolerende og pusset fasade. Systemet er enkelt å montere,og siden alt arbeid foregår på utsiden, unngår man utflytting av beboere.

 • Et solid fasadesystem med puss på EPS
 • Rask og enkel montering
 • Gode detaljløsninger
 • Reduserte oppvarmingskostnader og CO2-utslipp
 • Gjennomgående isolasjonssjikt hindrer kuldebroer
 • God bestandighet mot mekanisk påvirkning
 • God lydreduksjon
 • Testet i klimakarusell og innehar SINTEF Teknisk
 • Godkjenning (nr 2428)

Weber Serpotherm. Isolert fasadesystem til nybygg og rehabilitering

Weber Serpotherm er et fasadesystem med puss på EPS, og gir en god isolasjonsevne på bakvegger av betong, tegl og Leca. Weber Serpotherm er en komplett løsning som gir et sikkert og gjennomtestet system. Resultatet er en varig, isolerende og pusset fasade. Tykkelsen på den valgte isolasjonen velges ut fra krav til isolasjonsverdi og monteres mekanisk og limes på de fleste underlag. Ved tilpasninger og skreddersydde løsninger kan selv et gammelt bygg beholde smyg, buer, brystninger og trekninger.

Bruksområder

 •  Nybygg
 • Rehabilitering
 • Kan benyttes opp t.o.m. 4 etasjer
 • Til områder med liten til moderat slagregnpåkjenning f.eks. Østlandet

EPS monteres på fuktsikker bakvegg (f.eks tegl,betong, Leca) med plugger tilpasset underlaget og isolasjonens tykkelse. Serpotherm kan benyttes på bygninger opp til fire etasjer. Systemet kan benyttes både til nybygg og til renovering av eldre bygninger,og den forbedrer både isolasjonsverdi og lydegenskaper. Overflaten har god bestandighet mot mekanis kpåvirkning. Weber Serpotherm anbefales i områdermed liten til moderat slagregnpåkjenning.

Montering
Underlaget skal utbedres for større skader og alt løstmateriell skal fjernes. Isolasjonen monteres til underlageti forbandt med både helliming og plugging til underlaget.Som lim benyttes Weber base 261 Fiberpuss. Plugger velgesut fra bakvegg og isolasjonens tykkelse. Den benyttes ogsåen perforert sokkellist som sikrer drenering. Vær oppmerksompå utforming av detaljer og beslag da dette vilheve både den tekniske og estetiske kvaliteten. For utførligbeskrivelse og veiledning; ta kontakt.

Pussystem
Weber Fiberpuss legges i to sjikt - til totalt 8-10 mm.Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monterespå. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. Weber.therm397 Armeringsnett bakes inn i første puss-sjikt. Andre pusssjiktpåføres etter 1-3 dager avhengig av herding. Pussestil ønsket struktur avhengig av sluttbehandling. For utførlig utførelse, se vår veiledning i Monteringsanvisningen forWeber VentiGuard Extreme.

Sluttbehandling
For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for at man skal unngå skjøter på store flater.Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaleralltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag ogbetraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøverkan bestilles.

Alt 1: Weber.ton Silikonharpiksmaling
Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres godt herdet underlag; ca ti dager etter ferdiggrunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100% dekk og tilanbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte solog regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tredager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2: Weber Pas Silikonharpikspuss
Overflatene grunnes først med ett strøk Silikonharpiksmaling ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum én dagpåføres deretter ett sjikt med Silikonharpikspuss i sammefarge som grunningsmalingen.weber.pas Silikonharpikspuss 1,5 mm trekkes på for håndeller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regni påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Produkt Beskrivelse
weber.therm 397 Armeringsnett Glassfibernett 6x6 mm til Weber.base 261 Fiberpuss
weber.base 261 Fiberpuss Fiberforsterket puss på Weber VentiGuard Extreme.
weber.pas Silikonharpikspuss Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm bestillingsvare)
weber.ton Silikonharpiksmaling Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk.
weber.pas Modelfino Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 0,5 mm. Leveres i lyse farger. Til bruk på omramminger, detaljer og modellering av overflaten.
weber.therm Serpo 399 EPS Isolasjon av EPS (XPS på forespørsel).
Isolasjonstykkelse velges ut fra ønsket isolasjonsverdi. λd 30–40 avhengig av tykkelse.  
weber.therm Sokkelprofil EPS Tett sokkelprofil tilpasset isolasjonenes tykkelse- 50–150mm.
Plugger Plugger velges ut fra bakvegg og isolasjonstykkelse. Pluggene er tilpasset betong, tegl, Leca, porebetong og tre.
Lister og profiler Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

SINTEF Teknisk Godkjenning

Send eller last ned