Weber VentiGuard Extreme - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber VentiGuard Extreme

Løsningsfordeler

 • Ventilert/to-trinns tetting med mineralsk overflate
 • Robust, enkel og slank konstruksjon
 • Fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri
 • Eksklusiv løsning i kombinasjon med etterisolering

Weber VentiGuard Extreme er et fasadesystem basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. Weber Fiberpussystem gir store variasjoner i overflateegenskaper, og gir en meget hardfør overflate. Weber VentiGuard Extreme kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge.

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Weber Ventiguard Extreme - Vårt mest robuste fasadesystem

Weber VentiGuard Extreme er et fasadesystem basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. Weber Fiberpussystem gir store variasjoner i overflateegenskaper, og gir en meget hardfør overflate. Weber VentiGuard Extreme kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge.

Egenskaper og fordeler

 • To-trinnstetting av fasaden
 • Meget god slagregntetthet
 • Slank og fleksibel konstruksjon
 • Slagfast, robust og ubrennbar
 • Kan stå upusset i inntil 6 måneder
 • Sparkling og armering av skjøter minimerer risikoen for riss og synlige plateskjøter i slepelyst
 • Mulighet for buede fasader
 • Stort utvalg av farge og struktur på sluttbehandling
 • Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 2529)
 • Utvidet testing med 48 uker i klimakarusell.

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • For både tunge og lette veggkonstruksjoner
 • Hele Norge

Montering
Vi anbefaler at Aquapanel platene monteres på impregnerte trelekter 21 x 95 mm eller 36 x 73 mm. Tilpasning av plater gjøres med egnet verktøy før montering, unngå kontinuerlige plateskjøter ved åpninger. Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystemet, normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring) . Evt. vindlastkapasitet Weber VentiGuard Extreme skal beregnes av prosjekterende. Alle skjøter sparkles med Utvendig Skjøtetape og Sparkelmasse Grå APO. Systemet kan da stå upusset i inntil seks måneder. Ved overgang til andre materialer benyttes Weber Fugebånd. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder. 

Sparkling
Avstanden mellom platene og sparklingen forhindrer riss, kantreising og synlige plateskjøter i slepelys. I tillegg gir dette en helthetlig stiv plate som forenkler pussarbeidet.

Pussystem
Weber Fiberpusslegges i to sjikt til totalt 8–10 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i første puss-sjikt. Andre sjikt påføres etter 1–3 dager avhengig av herding. Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling. Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning.

Sluttbehandling
For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for å unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles. Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning. 

Alt 1: weber silco paint 
Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2: weber silco render/weber topdry render 
Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber silco render, alternativt weber topdry render, trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
Aquapanel Outdoor 40179194 Sementbasert plate armert med glassfibervev 900 x 1197 x 12,5 mmSementbasert plate armert med glassfibervev 900 x 1197 x 12,5 mm
Båndet spikerA2 40x2,1 mm 48153136 Spiker til montering av Aquapanel Outdoor.
Rustfri skrue 35 mm 43131253 Skruer til montering av Aquapanel Outdoor.
webertherm 397 Armeringsnett 23826282 Glassfibernett 6 x 6 mm til weberbase 261 Fiberpuss og webertherm 260 Sokkelpuss
weberbase 261 Fiberpuss 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, EPS, isolerte grunnmursstemer/ICF og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpuss system.
weber silco render Hvit: 55366360 Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Farger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
weber silco paint Hvit: 55366413. Pigmentert: 55366394 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standaradfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.
weber topdry render Hvit: 53601304. Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
Utvendig Skjøtetape 0,1x50 m 40169500 Til armering av skjøter. Brukes sammen med Sparkelmasse grå AO.
Sparkelmasse Grå Aquapanel Outdoor 42160886 Sparkelmasse til montering av Utvendig skjøtetape
Lister og profiler   Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet. Ta kontakt for en fullstendig liste eller se vår Monteringsveileder for VentiGuard.

Kalkulasjon Weber VentiGuard Extreme

Kalkulasjonene beregner antall plater, puss, tilbehør og sluttbehandling. Av tilbehør beregner den innfestning, startlist, vinduslister og hjørnelister. Mengden blir beregnet ut fra anbefalt tykkelse på pussbog forbruk. Det gis en komplett material-liste med tilhørende NOBB-numre.

Til kalkulasjon Weber VentiGuard Extreme

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Detaljtegninger

Se våre detaljtegninger for Weber VentiGuard og Weber VentGuard Extreme.

Detaljtegninger

Dokumentasjon

Send eller last ned

Filmer

Weber Ventiguard Instruksjonsfilm