Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber VentiGuard Extreme

Løsningsfordeler

 • Ventilert/to-trinns tetting med mineralsk overflate
 • Robust, enkel og slank konstruksjon
 • Fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri
 • Eksklusiv løsning i kombinasjon med etterisolering

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Weber Ventiguard Extreme - Vårt mest robuste fasadesystem

Weber VentiGuard Extreme (tidligere: Weber Luftet Kledning) er et ventilert fasadesystem med slagregntett pussløsning. Du får en robust og værbestandig løsning som minimerer fuktproblemer og en tørr og sikker klimaskjerm. Dette er en fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri, blant annet buede fasader. Systemet er meget godt egnet til de mest værutsatte områdene i Norge. Sluttbehandlingen sørger for en vedlikeholdsvennlig og varig flate.

Egenskaper og fordeler

 • To-trinnstetting av fasaden
 • Meget god slagregntetthet
 • Slank og fleksibel konstruksjon
 • Slagfast, robust og ubrennbar
 • Kan stå upusset i inntil 6 måneder
 • Sparkling og armering av skjøter minimerer risikoen for riss
 • Mulighet for buede fasader
 • Stort utvalg av farge og struktur på sluttbehandling (silikat og silikonharpiks)
 • Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 2529).
 • Utvidet testing med 48 uker i klimakarusell.

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • For både tunge og lette veggkonstruksjoner
 • Hele Norge

Montering

Vi anbefaler at Aquapanel platene monteres på impregnerte trelekter21 x 95mm eller 36 x 73mm. Tilpasning av plater gjøres medegnet verktøy før montering, unngå kontinuerlige plateskjøter vedåpninger. Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindrekantreisning og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystemet,normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring) .

Evt. vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Alle skjøtersparkles med Utvendig Skjøtetape og Sparkelmasse Grå APO.Systemet kan da stå upusset i inntil seks måneder. Ved overgang tilandre materialer benyttes Weber Fugebånd. For utførlig beskrivelseog veiledning; se vår Monteringsveileder.

Pussystem
Weber Fiberpuss legges i to sjikt til totalt 8-10 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. weber.therm 397 Armeringsnett bakes inn i første puss-sjikt. Andre sjikt påføres etter 1-3 dageravhengig av herding. Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling. Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse ogveiledning.

Sluttbehandling
For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planleggesforå unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktigunderlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøverkan bestilles. Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelseog veiledning.

Alt 1: Weber.ton Silikonharpiksmaling
Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påførespå godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføresmed rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Overflatenemå beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdetoverflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2: Weber Pas Silikonharpikspuss
Overflatene grunnes først med 1 strøk Silikonharpiksmaling ca ti dageretter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt medSilikonharpikspuss i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss,weber.pas Silikonharpikspuss 1,5 mm trekkes på for hånd eller sprøytespå til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene måbeskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdetoverflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Produkt Beskrivelse
weber.pas Modelfino Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 0,5 mm. Leveres i lyse farger. Til bruk på omramminger, detaljer og modellering av overflaten.
Utvendig Skjøtetape 0,1x50 m Weber VentiGuard Extreme. Armering av skjøter. Brukes sammen med Sparkelmasse grå AO. Rull a 50 m. Forbruk 2,1 m/m2
Sparkelmasse Grå Aquapanel Outdoor Sparkelmasse til montering av Utvendig skjøtetape
Lister og profiler Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet.
Aquapanel Outdoor Sementbasert plate armert med glassfibervev 900 x 1197 x 12,5 mm
Båndet spikerA2 40x2,1 mm Spiker til montering av Aquapanel Outdoor.
Rustfri skrue 35 mm Skruer til montering av Aquapanel Outdoor.
weber.therm 397 Armeringsnett Glassfibernett 6x6 mm til weber.base 261 Fiberpuss
weber.base 261 Fiberpuss Fiberforsterket puss på Weber VentiGuard Extreme
weber.pas Silikonharpikspuss Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm bestillingsvare)
weber.ton Silikonharpiksmaling Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk.

Kalkulasjon Weber VentiGuard Extreme

Kalkulasjonene beregner antall plater, puss, tilbehør og sluttbehandling. Av tilbehør beregner den innfestning, startlist, vinduslister og hjørnelister. Mengden blir beregnet ut fra anbefalt tykkelse på pussbog forbruk. Det gis en komplett material-liste med tilhørende NOBB-numre.

Til kalkulasjon Weber VentiGuard Extreme

Weber fasadesystemer

Trygghet, estetikk og energieffektivitet

Monteringsanvisning

Montering av Weber VentiGuard og Weber VentiGuard Extreme

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned

Filmer

Weber Ventiguard Instruksjonsfilm