Weber VentiGuard Extreme - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber VentiGuard Extreme

Løsningsfordeler

 • Ventilert/to-trinns tetting med mineralsk overflate
 • Robust, enkel og slank konstruksjon
 • Fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri
 • Eksklusiv løsning i kombinasjon med etterisolering

Weber VentiGuard Extreme (tidligere: Weber Luftet Kledning) er et ventilert fasadesystem med slagregntett pussløsning. Du får en robust og værbestandig løsning som minimerer fuktproblemer og en tørr og sikker klimaskjerm. Dette er en fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri, blant annet buede fasader. Systemet er meget godt egnet til de mest værutsatte områdene i Norge. Sluttbehandlingen sørger for en vedlikeholdsvennlig og varig flate.

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Weber Ventiguard Extreme - Vårt mest robuste fasadesystem

Weber VentiGuard Extreme er et fasadesystem basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. Weber Fiberpussystem gir store variasjoner i overflateegenskaper, og gir en meget hardfør overflate. Weber VentiGuard Extreme kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge.

Egenskaper og fordeler

 • To-trinnstetting av fasaden
 • Meget god slagregntetthet
 • Slank og fleksibel konstruksjon
 • Slagfast, robust og ubrennbar
 • Kan stå upusset i inntil 6 måneder
 • Sparkling og armering av skjøter minimerer risikoen for riss
 • Mulighet for buede fasader
 • Stort utvalg av farge og struktur på sluttbehandling (silikat og silikonharpiks)
 • Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 2529). • Utvidet testing med 48 uker i klimakarusell. 

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • For både tunge og lette veggkonstruksjoner
 • Hele Norge

Montering
Vi anbefaler at Aquapanel platene monteres på impregnerte trelekter 21 x 95 mm eller 36 x 73 mm. Tilpasning av plater gjøres med egnet verktøy før montering, unngå kontinuerlige plateskjøter ved åpninger. Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystemet, normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring). Evt. vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Alle skjøter sparkles med Utvendig Skjøtetape og Sparkelmasse Grå APO. Systemet kan da stå upusset i inntil seks måneder. Ved overgang til andre materialer benyttes Weber Fugebånd. For utførlig beskrivelse og veiledning; se vår Monteringsveileder.

Pussystem
Weber Fiberpuss legges i to sjikt til totalt 8–10 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i første puss-sjikt. Andre sjikt påføres etter 1–3 dager avhengig av herding. Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling. Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning.

Sluttbehandling
For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbedet planlegges for å unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles. Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning. 

Alt 1:
weber silco paint (tidligere: weberton Silikonharpiksmaling). Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2:
weber silco render (tidligere: weberpas Silikonharpikspuss). Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint (Silikonharpiksmaling) ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt med weber silco render (Silikonharpikspuss) i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber silco render 1,5 mm, alternativt weberpas topdry render, trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Produkt Beskrivelse
weber topdry render Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider.
Utvendig Skjøtetape 0,1x50 m Weber VentiGuard Extreme. Armering av skjøter. Brukes sammen med Sparkelmasse grå AO. Rull a 50 m. Forbruk 2,1 m/m2
Sparkelmasse Grå Aquapanel Outdoor Sparkelmasse til montering av Utvendig skjøtetape
Lister og profiler Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet.
Aquapanel Outdoor Sementbasert plate armert med glassfibervev 900 x 1197 x 12,5 mm
Båndet spikerA2 40x2,1 mm Spiker til montering av Aquapanel Outdoor.
Rustfri skrue 35 mm Skruer til montering av Aquapanel Outdoor.
weber.therm 397 Armeringsnett Glassfibernett 6x6 mm til weberbase 261 Fiberpuss
weber.base 261 Fiberpuss Fiberforsterket puss på Weber VentiGuard Extreme
weber silco render (tidligere: weberpas Silikonharpikspuss) Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm bestillingsvare)
weber silco paint (tidligere: weberton Silikonharpiksmaling) Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk.

Kalkulasjon Weber VentiGuard Extreme

Kalkulasjonene beregner antall plater, puss, tilbehør og sluttbehandling. Av tilbehør beregner den innfestning, startlist, vinduslister og hjørnelister. Mengden blir beregnet ut fra anbefalt tykkelse på pussbog forbruk. Det gis en komplett material-liste med tilhørende NOBB-numre.

Til kalkulasjon Weber VentiGuard Extreme

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Detaljtegninger

Se våre detaljtegninger for Weber VentiGuard og Weber VentGuard Extreme.

Detaljtegninger

Dokumentasjon

Send eller last ned

Filmer

Weber Ventiguard Instruksjonsfilm