Weber VentiGuard - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber VentiGuard

Løsningsfordeler

 • Ventilert/to-trinns tetting med mineralsk overflate
 • Robust, enkel og slank konstruksjon
 • Fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri
 • Eksklusiv løsning i kombinasjon med etterisolering

Weber VentiGuard er et fasadesystem basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate.
Weber VentiGuard kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge.

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Egenskaper og fordeler

 • Rask og kostnadseffektiv løsning for bruk i hele Norge
 • To-trinnstetting sikrer slagregntett fasade
 • Strukturert sluttpuss basert på Silikonharpiks
 • Slank og fleksibel konstruksjon
 • Slagfast og ubrennbar
 • Mulighet for buede fasader
 • Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 20406)
 • Sparkling av skjøter hindrer kantreisning og reduserer synlige plateskjøter i slepelys

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • For både tunge og lette veggkonstruksjoner
 • Hele Norge

Montering 
Vi anbefaler at Aquapanel platene monteres på impregnerte trelekter 21x95 mm eller 36x73 mm. Tilpasning av plater gjøres med egnet verktøy før montering. Unngå kontinuerlige plateskjøter ved åpninger. Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystem, normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring). Alle skjøter sparkles med weberpas FlexiGuard. Evt vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Ved overgang til andre materialer benyttes Weber Fugebånd.
Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning.

Sparkling
Avstanden mellom platene og sparklingen forhindrer riss, kantreising og synlige plateskjøter i slepelys. I tillegg gir dette en helthetlig stiv plate som forenkler pussarbeidet.

Pussystem
Det benyttes weberpas FlexiGuard som pussystem. Pussen legges i ett sjikt, 4 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd Benytt lister tilpasset 4 mm pusstykkelse. webertherm 117 Armeringsnett bakes inn i pussen.
Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning. Video finnes også på vår YouTube kanal

Sluttbehandling 
Sluttpuss weber silco render, alternativt weber topdry render, påføres ca tre dager etter grunnpussen. Trekkes på for hånd eller sprøytes på. Planlegg arbeidet og unngå skjøter på store flater.
Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles.
Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning.

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
Aquapanel Outdoor 40179194 Sementbasert plate armert med glassfibervev 900 x 1197 x 12,5 mm
Båndet spiker A2 40x2,1 mm 48153136 Spiker til montering av Aquapanel Outdoor.
Rustfri skrue 35 mm 43131253 Skruer til montering av Aquapanel Outdoor.
webertherm 117 Armeringsnett 48150620 Glassfibernett 4x4 mm til Weber VentiGuard. Kan også benyttes til weberbase 261 Fiberpuss.
weber silco render (tidligere: weberpas Silikonharpikspuss) Hvit: 55366360. Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Farger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
weberpas FlexiGuard 20 kg 48118662 Grunnpuss og sparkel til Weber VentiGuard. Påføres med buet 10 mm tannsparkel.
weber topdry render Hvit: 53601304. Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
Lister og profiler   Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet. Ta kontakt for en fullstendig liste eller se vår Monteringsveileder for VentiGuard.

Kalkulasjon Weber VentiGuard

Kalkulasjonene beregner antall plater, puss, tilbehør og sluttbehandling. Av tilbehør beregner den innfestning, startlist, vinduslister og hjørnelister. Mengden blir beregnet ut fra anbefalt tykkelse på pussbog forbruk. Det gis en komplett material-liste med tilhørende NOBB-numre.

Til kalkulasjon Weber VentiGuard

Detaljtegninger

Se våre detaljtegninger for Weber VentiGuard og Weber VentGuard Extreme.

Detaljtegninger

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

FDV

CE-deklarasjon

Send eller last ned