Mørtel og fasade produkter - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Mørtel og fasade produkter

Tidligere ble de fleste mørtler blandet av håndverkerne på byggeplass. I dag er det meste av mørtler som benyttes av både proff og selvbyggere, fabrikkfremstilte mørtler. De er ferdigblandet og skal kun tilsettes vann.

Det stilles stadig strengere krav til kvalitetssikring og dokumentasjon. Bruk av fabrikkfremstilt mørtel gir jevn kvalitet med dokumenterte egenskaper. Ansvar for mørtelkvalitet levert til byggeplass ligger hos produsenten. Du vet alltid hva du får!

Puss

Puss (33)

Puss til all slags bruk

Støping

Støping (5)

Tørrbetonger til støping, muring og reparasjoner.

Tilbehør mørtel/fasade

Tilbehør mørtel/fasade (4)

Tilbehør til Webers puss- og fasadesystemer.

Sement

Sement

All Norcem sement i sekk distribueres og markedsføres av Weber, men under merkenavnet Norcem.