weber BI-væske/Vannstopp - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber BI-væske/Vannstopp

weber Tettevæske

weber BI-væske/Vannstopp
weber BI-væske/Vannstopp

Produktfordeler

  • Overflateforsterking av puss og betong
  • Støvbinder
  • Poretetting

Væske til forsterkning av porøse og svake flater.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber BI-væske/Vannstopp er en silikatbasert væske til forsterking, poretetting og støvbinding av  flater av puss eller betong. Weber BI-væske/Vannstopp gir ingen vannavvisende effekt.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 15575

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,1-0,2 liter pr. m2. Noe større forbruk må påregnes på meget tørre og sugende underlag. På meget fuktig underlag vil forbruket kunne være mindre.
Påføringstemperatur Laveste anbefalte påføringstemperatur: +5°C (i overflaten som behandles).
Densitet Ca. 1320 kg/m3, pH = 11
Sammensetning weber BI-væske/Vannstopp er basert på kalium- og natriumsilikat løst i vann.

Lagring

Lagres frostfritt. Uåpnet emballasje kan lagres i minimum 2 år.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Overflaten som skal behandles må rengjøres grundig. Flaten må være ren for salter og løse partikler. Produktet er etsende. Dekk til vinduer og metall før weber BI-væske/Vannstopp påføres. BI-væske/Vannstopp trenger best inn i fuktig underlag. Tørre underlag forvannes lett.

Blanding

For å få ekstra god inntrengning anbefales en fortynning 1:5 med vann i første strøk, 1:3 i andre strøk og 1:1 i siste strøk.

Påføring

weber BI-væske/Vannstopp påføres helst med kost og arbeides godt inn i overflaten.

Puss:
Sårkanter på ren kalkmørtel og svake KC-mørtler behandles med weber BI-væske/Vannstopp og vann blandet 1:5 i første strøk. Andre støk blandes BI-væske/Vannstopp med vann 1:2 som strykes på sårkanten før første behandling har avbundet.

Betong:
Påføres normalt i 3 omganger blandet med vann i 1:5, 1:3, og 1:1 som kostes utover. Etterfølgende behandling påføres så snart den første har trukket inn i overflaten. Overflødig væske som ikke trekker inn må børstes/svabres vekk før den tørker inn. weber BI-væske/Vannstopp som utilsiktet har tørket inn på overflaten kan løses med varmt vann og børsting for så å fjernes.

Vær oppmerksom på

Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige nedmatting. Det er derfor viktig å dekke til slike flater for å unngå søl fra weber BI-væske/Vannstopp. Eventuelt søl må fjernes umiddelbart.

weber BI-væske/Vannstopp vil ved påføring i store mengder og ved lavt sug i underlaget kunne gi glatt flate ved tilgang på fukt, samt heftproblemer i forbindelse med etterfølgende maling, belegg, etc.

Praktiske råd

Utstyr rengjøres i vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber BI-væske/Vannstopp virker etsende mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor vernebriller der det er fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.