weber Ildfast mørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Ildfast mørtel

weber Ildfast mørtel
weber Ildfast mørtel

Produktfordeler

  • Muring av kamin/peis etc.
  • Varmebestandig
  • Gir ca 3 ltr ferdig mørtel

Mørtel til bruk ved peiser, kaminer etc. med høye temperaturer.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Ildfast mørtel er en tørrmørtel beregnet til bruk ved høyere temperaturer enn det normale murmørtler kan klare. Vanlig tilslag (sand) tåler ikke temperaturer høyere enn 700oC og derfor er sanden i Weber Ildfast mørtel byttet ut med et varmebestandig tilslag. Tilsettes kun vann for å få en bruksferdig mørtel.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk 5 kg Weber Ildfast mørtel gir ca. 3 liter ferdig masse, som tilsvarer forbruket til muring av ildsted i peis på ca. 0,5 m².
Maksimum tykkelse 10 mm
Vannbehov Ca. 22% Ca. 1,1 liter pr. kartong
Fuge tykkelse 5-10 mm
Bindemiddel Spesialsement
Tilslag Varmebestandig sand
Brukstid 0,5-2 timer
Luftinnhold Ca. 5%
Trykkfasthet 28 døgn: 5 MPa

Bruksområde

Weber Ildfast mørtel brukes til muring av ildfast tegl i peiser, kaminer, kjeler etc., hvor man kan forvente temperaturer opp til 1300°C, samt til montering av røykrør, luker etc.
Den må ikke benyttes til større utfyllinger eller til støpearbeider i ovner hvor det er beskrevet bruk av ildfast leire (stampemasse).

Brukes ved muring av komfyr, peis, kamin og kakkelovner.

Lagring

Leveres i 5 kg spann. Lagres tørt. I uåpnet emballasje kan Weber Ildfast mørtel lagres i 2 år. Åpnet emballasje må benyttes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Bruk tørre steiner. Overflaten skal fuktes lett før muring.

Blanding

5 kg Weber Ildfast mørtel blandes maskinelt eller for hånd med ca. 1,1 liter vann. Den skal da ha en smidig konsistens til muring. Til montering av røykrør etc. brukes mørtelen som sparkelkonsistens, hvor vannmengden er ca. 0,8-0,9 liter pr. 5 kg tørr mørtel. Brukstid: 0,5-2 timer.

Påføring

De tørre steinene der overflaten er fuktet lett, mures/settes med fugetykkelse på maximum 5 mm.

Forbruk: 5 kg pr. 0,5 m2 teglmuring.

Vær oppmerksom på

Murverket skal ikke utsettes for direkte flammer før tidligst etter 7 døgn.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.