weber Mørteltilsetning - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Mørteltilsetning

weber Mørteltilsetning
weber Mørteltilsetning

Produktfordeler

  • Gir økt vedheft
  • Gir økt smidighet
  • Gir økt slitestyrke

Tilsetningsstoff som gjør mørtelen lettere å arbeide med.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Mørteltilsetning er en latex som tilsettes mørtel for å øke bearbeideligheten, heftfastheten, bøyestrekk- og slitestyrken. Dette gjør mørtelen lettere å arbeide med ved pussing. Faren for oppsprekking reduseres, og pussens slitestyrke økes. Weber Mørteltilsetning kan også brukes for å bedre heften til underlaget (gysing) ved gulvstøp.

Underlag

Rene flater uten støv, smuss og løse partikler.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

MATERIALFORBRUK
Weber Mørteltilsetning: 0,2 - 0,4 liter pr. 25 kg sekk mørtel

Lagring

Weber Mørteltilsetning leveres i 1 liter flaske og 5 liter kanner. Lagringstid: 1 år. Må lagres frostfritt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater må være rene og uten støv, smuss, sot og løse partikler. Ved mørteltilsetning og gysing må sugende flater først fuktes med vann.

Blanding

Blanding Weber Mørteltilsetning: 0,2-0,4 liter Weber Mørteltilsetning blandes først med ca 0,4 liter vann. Deretter tilsettes 1 sekk sementmørtel (25 kg). Det hele blandes i 3-5 minutter. Mørtelen skal da ha jordfuktig konsistens.

Etterbehandling

Ferdig behandlede flater tildekkes/beskyttes mot uttørking og direkte sollys. Ettervannes eller tildekkes med plast. Mørtel som er tilsatt Weber Mørteltilsetning gir ubetydelige endringer i mørtelens brukstid.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Temperatur: Over +5 °C.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.