Weber Skiferfug - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Skiferfug

Weber Skiferfug
Weber Skiferfug

Produktfordeler

  • Til fuging på gulv og vegg
  • Lavalkalie sement
  • Til innen-/ utendørs bruk

Mørtel for fuging av skifer på gulv og vegg. Muring av skifermurstein og fuging av limtegl.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Skiferfug er en spesialmørtel for fuging av skifer på gulv og vegg. Kan også brukes til muring av skifermurstein og fuging av limtegl. Egnet for bruk både ute og inne.

Weber Skiferfug er laget av lavalkalie sement, gradert sand samt stabiliserende og plastiserende tilsetningsstoffer.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Ytelseserklæring/DoP:
DoP-NO-M40996886

PR-nummer: 44233

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,1 kg gir 1 liter ferdig masse.
Vannbehov Jordfuktig konsistens: 3,1 liter/25 kg sekk
Tungtflytende konstistens: 4,4 liter/25 kg sekk
Tilslag Natursand 0-0,5 mm
Brukstid Ca. 2 timer
Farge Leveres i farge grå eller koksgrå
Trykkfasthet 7 døgn: Jordfuktig: 20 MPa. Tungtflytende: 8 MPa
28 døgn: Jordfuktig: 25 MPa. Tungtflytende: 12 MPa

Bruksområde

• Fuging av skifer på gulv og vegg.
• Muring av skifermurstein.
• Fuging av limtegl.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Utførelse

Utførelse jordfuktig:
Mørtelen blandes jordfuktig (ca. 3,1 l/sekk)  og fugene fylles med en fugeskje. Fugene komprimeres godt og glattes til en jevn og fin overflate. Overflødig mørtel børstes bort med en tørr myk kost.

Utførelse tungtflytende:
Mørtelen blandes tungtflytende (ca. 4,4 l/sekk) og fylles i fugene med en fugesleiv e.l. Overflødig mørtel på skiferplatene vaskes av med svamp og vann. (Denne fugemetoden krever erfaring og kunnskap om skiferarbeid).

Praktiske råd

Benyttes i temperatur over +5oC.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.