Weber Skiferlim / Naturstensmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Skiferlim / Naturstensmørtel

Weber Skiferlim / Naturstensmørtel
Weber Skiferlim / Naturstensmørtel

Produktfordeler

  • God vedheft
  • Liming på horisontale flater
  • Til innen- og utendørs bruk

Spesialmørtel for legging/liming av skifer på horisontale flater i tykkelser 10-30 mm.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Skiferlim er laget av lavalkalie sement, gradert sand samt stabiliserende og plastiserende tilsetningsstoffer.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 120135

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,1 kg gir 1 liter ferdig masse.
Anbefalt tykkelse 10-30 mm
Vannbehov 3,75 l/25 kg
Tilslag Natursand 0-1 mm
Brukstid Ca. 2 timer
Farge Grå
Trykkfasthet 1 døgn: Ca. 3 MPa
7 døgn: Ca. 10 MPa
28 døgn: Ca. 15 MPa

 

Bruksområde

weber Skiferlim anvendes ute og inne til liming/setting av skifer på gulv og til andre skiferarbeider når det er behov for tykkere limlag ( over 10 mm). Mørtelen kan også benyttes til muring av skifermurstein og andre natursteinsprodukter. Skiferlim skal ikke brukes til liming av skifer på vegg eller liming av keramisk flis.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Blanding

weber Skiferlim blandes med drill og visp, tvangsblander eller frittfallsblander.

Utførelse

weber Skiferlim blandes til tiksotropisk konsistens (murmørtelkonsistens/kremaktig). Underlaget må være ren betong, fast og fritt for  forurensninger og forvannes til svakt sugende før arbeidet starter.

weber Skiferlim legges ut i tykkelse  fra 10-30 mm med egnet murskje. Skiferhellen legges på og bankes på plass med gummiklubbe. Det er viktig å legge på nok lim slik at det blir full dekning under hellen.

Dersom weber Skiferlim kommer opp i fuger, skrapes dette umiddelbart bort, og søl på heller vaskes med svamp og vann. Skifergulv fuges med weber Skiferfug etter 2-3 dager.

Praktiske råd

Benyttes i temperaturer over +5oC. Gulvet bør ligge 1-2 døgn før lett trafikk.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.