Gypsum Naturgips - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Gypsum Naturgips

Gypsum Naturgips
Gypsum Naturgips

Produktfordeler

  • 10-60 mm pr. sjikt
  • Hånd- og pumpeapplikasjon
  • Uorganisk, diffusjonsåpen
  • Emisjonsfritt produkt

Lettbearbeidet, miljøvennlig og brannsikkert materiale laget av naturgips. Til innendørs bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

Gypsum Naturgips er et lett bearbeidbart, rent, miljøvennlig og brannsikkert materiale som produseres av naturlig rå gipsstein. Produktet avgir derfor ingen emisjoner hverken ved arbeid eller i ferdig stand. Gypsum Naturgips kan således hverken framkalle allergier eller utgjøre grobunn for mugg eller andre biologiske vekster. Ettersom den ferdige overflaten dessuten har nøytralt pH og "puster", er Gypsum Naturgips det naturlige valget for behagelig og miljøvennlig komfort. Naturgips er et uorganisk materiale, hvilket minimerer faren for biologiske angrep, selv når det kombineres med andre materialer. Materialet er diffusjonsåpent, noe som ytterligere bidrar til dette.

Tilleggsprodukter er Gypsum Hjørneprofil og Gypsum T-profil ( 10 mm, 2,5 m lengde).

Underlag

Underlaget skal være fast, rent og støvfritt. Underlag som tegl, betong, lettbetong, lettklinker, gipsplater og Stucanet (armeringsnett) montert på bindingsverk av stål eller tre. Stucanet benyttes ved oppbygging av buede overflater, pilarer og nedfelte tak. Før bruk på tre, stål, asfalt, malte flater m.m. skal Gypsum Naturgips brukes i kombinasjon med Gypsum primer og glassfiberarmering. Ved varierende underlag og i materialoverganger anbefales minimum tykkelse 10 mm og bruk av glassfiberarmering.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0233

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,9 kg/m² og mm tykkelse
Åpentid ca. 60 min.
Tørketid 2-6 mm /døgn v/ +20°C og 65 % relativ fuktighet.
Anbefalt tykkelse 10-60 mm, Leca min. 15mm
Vannbehov 14 liter/25 kg sekk.
Trykkfasthet > 2 MPa
Fysiske egenskaper Brannklasse: Ifølge brannteknisk vurdering kan 13 mm Gypsum Naturgips på Stucanet erstatte 2x12,5 mm gipsplater. Gypsum Naturgips er godkjent som brannbeskyttelsesmasse ved kabel og rørgjennomføringer.

Bruksområde

Gypsum Naturgips skal kun benyttes innendørs. Gypsum Naturgips brukes ved nybygg og rehabilitering av vegger og tak. Benyttes som ettlags veggpuss.

Lagring

6 måneders lagringstid i uåpnet emballasje. Lagres tørt.

Utførelse

Blanding

Hell alltid først vann i blandingskaret og deretter gips. Om blandekaret ikke rengjøres mellom blandingene, blir åpentiden kortere.

25 kg Gypsum Naturgips gir ca. 30 liter ferdig masse. Bruk tvangsblander eller drill og visp.
Vannforbruk ca. 14 liter/25 kg sekk.

Bruk vann med en temperatur slik at massen får en utgangspempeartur på ca. +20oC. Vanntemperaturen må ikke overstige +37oC.

Påføring

Gypsum Naturgips påføres manuelt eller med egnet pumpe Putzmeister MP25 og mTec Duo Mix.. Gypsum Naturgips kan legges på i ett eneste sjikt i tykkelser fra 10 mm opp till 60 mm uten nettarmering. Andre mørteltyper må påføres i flere omganger. Gipsmørtel kan allerede ved påføring gis ønsket overflatestruktur.

To typer utførelse:
a) Grunnpuss: Sprøyt/trekk på pussen, dra av med rettholdt og fils pussen når den begynner å stivne.
b) Glattpuss: Utover grunnpussutførelsen stålglattes overflaten med svamp/plastglatter/gipsfils slik at den blir blank/glatt.

Etterbehandling

Overflater med Gypsum Naturgips kan overmales med normale interiørmalinger. Silikatmaling kan også brukes, men da må overflaten primes med eeber Mørteltilsetning spedd 1:1 med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen irriterende mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Merknader

Tilleggsprodukter er Gypsum Hjørneprofil og Gypsum T-profil ( 10 mm, 2,5 m lengde).

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.