Gypsum Primer - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Gypsum Primer

Gypsum Primer
Gypsum Primer

Produktfordeler

  • Forbedret vedheft
  • For svark sugende underlag

Gypsum Primer er en primer som brukes for å forbedre vedheft mot svakt sugende underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

Gypsum Primer er en primer som brukes for å forbedre vedheft mot svakt sugende underlag. Produktet er en dispersjon som består av organisk uløslig bindemiddel og mineralske tilsetnigsstoffer.

Til innvendig bruk.

Underlag

Underlaget skal være tørt, fast of fritt for støv. løse partikler og fettstoffer (f. eks. formolje).

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk Brukes ufortynnet. Ca. 0,2-0,3 liter/m² avhengig av påføringsmetode samt underlagets struktur og sugeevne.
Påføringstemperatur > 5ºC
Forpakning 5 kg kanner
Tørketid Minimum 3 timer avhengig av temperatur og fuktighet. Lav temperatur og høy fuktighet øker tørketiden. Må ikke påføres ved temperatur under 5°C.

Bruksområde

Grunning/priming på svakt sugene underlag som maling, asfalt og slett betong før påføring av f. eks. Gypsum Naturgips.

Lagring

Minst 12 måneder i original, uåpnet emballasje.
Må lagres frostfritt.

Utførelse

Praktiske råd

Utstyr som brukes kan rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet er lite helseskadelig. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Merknader

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.