Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mur 630

weber.mur 630
weber.mur 630

Produktfordeler

  • 10-50 mm pr. sjikt
  • Sprøytbar
  • Uorganisk, diffusjonsåpen

Sprøytbar gipspuss for innendørs bruk i tykkelse opptil 50 mm.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.mur 630 er en sprøytbar gipspuss i h.h.t. DIN 18550. Pussen brukes som ett-sjiktspuss innvendig. Pussen består av gips, mineralsk lettilslag og tilsetningsstoffer som forbedrer bruksegenskapene. Lettpuss. Mørtelklasse P IVa i henhold til DIN 18550.

Underlag

weber.mur 630 kan brukes på murverk av alle typer, på betong og på andre pussbærere som har god stabilitet. Ved varierende underlag og overganger mellom ulike materialer anbefales en pusstykkelse på min. 10 mm og bruk av glassfiberarmering. Underlaget må være tørt, rent og fritt for løse partikler. Rester av maling og lakk på underlaget må fjernes. På underlag av betong og andre glatte og/eller svaktsugende materialer anbefales en forbehandling med weber.prim 408 eller weber.floor 4716 Primer. Restfuktighet i betongen må være mindre enn 3 %. Sterkt sugende underlag og/eller underlag med ulikt sug anbefales grunnet med weber.prim 408 eller Weber.floor 4716 Primer.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 322240

EGENSKAPER
Materialforbruk 25 kg weber.mur 630 gir ca. 30 liter fersk mørtel.
Forbruk tørrmørtel: ca. 8 kg pr. m² og cm tykkelse.
De oppgitte verdiene forutsetter jevnt og plant underlag
Minimum tykkelse 10 mm, 15 mm på Leca
Maksimum tykkelse 50 mm
Anbefalt tykkelse 10-50 mm
Tilslag Natursand
Brukstid Ca. 60 minutter
Trykkfasthet ≥2,0 MPa
Fysiske egenskaper Brannklasse A1, ikke brennbar.

Bruksområde

Weber.mur 630 brukes som ettlags veggpuss med glattet overflate. Pussen er velegnet over alt innendørs unntatt i våtrom. På underlag av murverk, betong og pussbærere med god stabilitet.

Lagring

3 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Blanding

1 sekk weber.mur 630 blandes med ca. 17 liter vann. Hell først vann i blandekaret og deretter gips. Om blandekaret ikke rengjøres mellom blandingene reduseres åpentiden. Bruk propellvisp, bland i 3-5 minutter.

Påføring

weber.mur 630 kan brukes med alle vanlige blandepumper, for eksempel Putzmeister MP 25 og m-tecDuo mix. Weber.mur 630 tåler maks. 15 minutter stopp ved sprøyting.

Det er vanlig med to typer utførelse:
a) Grunnpuss utførelse: Sprøyt på pussen, dra av med rettholdt og fils pussen til slutt når den begynner å stivne.
b) Glattpuss utførelse: Utover grunnpuss utførelsen stålglattes med svamp/plastglatter/gipsfils slik at den blir blank.

Praktiske råd

Etter uttørking kan gipspussen være underlag for tapet og maling. weber.mur 630 er ikke egnet som underlag for fliser. Herdetid ca. 1 mm/dag. Brukstemperatur +5oC - +30oC.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.mur 630 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre alkaliske produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.mur 630 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
weber.mur 630 inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av weber.mur 630
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.