weber.prim 408 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim 408

weber.prim 408
weber.prim 408

Produktfordeler

  • Forbedret vedheft
  • For glatte og svakt sugende underlag

Gipsprimer.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.prim 408 er en blåaktig løsningsmiddelfri, alkalibestandig sandfylt primer til innendørs bruk.

Underlag

Underlaget skal være tørt (restfuktighet < 3%), fast og fritt for støv, løse partikler og fettstoffer (f.eks. formolje).

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk Brukes ufortynnet. Forbruket er ca. 0,20,3 liter/m² avhengig av påføringsmetode samt underlagets struktur og sugeevne.
Påføringstemperatur > 5ºC
Forpakning weber.prim 408 leveres i spann på 15 liter
Tørketid ca. 12 timer v/20°C

Bruksområde

Grunning/priming på glatte og svakt sugende underlag som f.eks. betong før påføring av gipspuss f.eks. weber.mur 630.

Lagring

Minst 12 måneder i original, uåpnet emballaje.
Må lagres frostfritt.

Utførelse

Påføring

weber.prim 408 er klar til bruk og påføres etter grundig omrøring ufortynnet til full dekning med rull, kost eller egnet sprøyteutstyr. Temperaturen i underlaget og omgivelsene må ikke være under +5°C eller over +30°C.

Før etterfølgende arbeid kan starte, må man forsikre seg om at den forbehandlede flate er tilstrekkelig tørr. Under normale betingelser (20°C/65 % luftfuktighet) er tørketiden ca. 12 timer. Lavere temperatur og høyere luftfuktighet forlenger denne tiden.

Praktiske råd

Utstyr rengjøres i vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber.prim 408 er lite helsefarlig.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.