weber Mineralux 8270 Betongmaling - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Mineralux 8270 Betongmaling

weber Mineralux 8270 Betongmaling
weber Mineralux 8270 Betongmaling

Produktfordeler

  • Elastisk overflatebehandling for betong
  • Karbonatiseringsbremsende
  • Diffusjonsåpen

Betongmaling for fasader. Har høy vedheft og gir god beskyttelse mot karbonatisering.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Mineralux 8270 Fin er en betongmaling for fasader. Basert på høyverdig akrylatdispersjon. Produktet er elastisk, diffusjonsåpen og gir normalt en bra beskyttelse mot karbonatisering.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk For grunning: 0,1–0,2 liter/m2 av weber.prim Silikongrunn avhengig av sug fra underlaget. Mineralux påføres i 2 sjikt: ca 0,25-0,45 kg/m2/ sjikt (0,15-0,3 ltr)
Påføringstemperatur +5 til +25 °C
For utvendig bruk Ja
For innvendig bruk Ja
Bindemiddel Akrylplastdispersion
Fiber Nei
Antifrostmiddel Nei
Frostbestandighet Nei

Bruksområde

Mineralux 8270 Betongmaling Fin er en dispersjonsbasert betongmaling med høy karbonatiseringsmotstand og høy vedheft til betong. Den er velegnet til å beskytte betongoverflater eller sementpuss både innvendig og utvendig.

Lagring

Ca 12 måneder. Lagres frostfritt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Korrosjonsutsatt stål skal først dekkes med rustbeskyttende maling. Underlaget skal være rent og fri for løse, porøse og fete forurensninger. Gammel løstsittende overflatebehandling skal fjernes. Underlaget skal være tørt og ha god fasthet. Betong med veldig glatt eller porøs overflate grunnes med weber.prim Silikongrunn utblandet 1:1 med vann. Grunningen forlenger generelt vedlikeholdsintervall. Betong med god fasthet som har en grov overflatestruktur behøver kun grunnes hvis overflaten ansees å være veldig utsatt for karbonatisering.

Påføring

Etter eventuell grunning med weber.prim Silikongrunn, påføres første strøk med Mineralux 8270 evt. utblandet med maks 20% vann avhengig av underlagets vannabsorpsjon og ønsket konsistens. Dagen etter påføres andre strøk av Mineralux 8270 ublandet. For å beskytte betongen mot karbonatisering kreves minst 0,5 kg/m2 påført i to sjikt.

Mineralux 8270 påføres med pensel, rulle eller sprøyte. Verktøy rengjøres i vann.

Vær oppmerksom på

Påføres ikke i sterkt sollys.

Praktiske råd

Mineralux 8270 er normalt støvtørr på ca 1 døgn. Beskytt overflaten mot kraftig regn/ vannpåvirkning til hele sjiktet er gjennomtørket (ca 2-3 døgn).

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Da det i hvert tilfelle vil være forskjellige forhold og forutsetninger, kan Saint-Gobain Byggevarer AS ikke stå ansvarlig for annet enn at den informasjonen som er gitt under produktspesifikasjon er korrekt. Eksempel på ansvar utenfor Saint-Gobain Byggevarer AS ansvar ( være seg om dette påpekes eller ikke), innebefatter lagring, konstruksjonsbearbeiding, samvirkeeffekt med andre produkter, arbeidsutførelse og andre lokale forhold.