weber silco paint - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber silco paint

weber silco paint
weber silco paint

Produktfordeler

  • Diffusjonsåpen
  • Meget lavt vannopptak
  • Egnet til overflatebehandling av tidligere akrylmalte flater

Slitesterk silikonharpiksmaling for inn- og utvendig bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber silco paint er en løsemiddelfri, diffusjonsåpen maling med høy andel silikonharpiksbindemiddel. Sluttresultatet er en diffusjonsåpen overflate med meget lavt vannopptak og gode smussavvisende egenskaper. Benyttes sammen med weber Silikongrunn på ikke-hydrofoberte og tidligere malte overflater. Til innendørs og utendørs bruk.

Leveres i 99 standardfarger iht. Weber fargekart. Se weber-norge.no

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

NOBB.nr.
Hvit: 55366413
Pigmentert: 55366394 

EGENSKAPER
Materialforbruk Et strøk: 0,2-0,4 kg pr. m2
To strøk: 0,4-0,6 kg pr. m2
Ca 50 kvm/strøk/spann. Avhengig av underlag, struktur og sugeevne. 
Forpakning Spann á 20 kg
Påføringstemperatur +8oC - +25oC. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved temperaturer under +5oC. 
Tørke-/herdetid Minimum 12 timer mellom strøkene Ca. 3 dagers herding. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.
Våt densitet 1,45 kg/dm3
Bindemiddel Silikonharpiks
Farge 99 standardfarger. Se Weber fargekart.
Pigment Uorganisk
Vanndampmotstand Sd 0,13
pH 7,5-8,5

Bruksområde

weber silco paint kan benyttes på mineralske underlag som sement- og kalk-/sementbasert puss puss og betong.

Velegnet til rehabilitering av tidligere malte flater med organisk maling.

Kan benyttes innen- og utendørs.

Lagring

Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 12 måneder fra produksjonsdato.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 10-14 dager, se også anbefalt herdetid for grunnpuss. weberbase 261 Fiberpuss skal ikke forbehandles. Ved påføring på andre mineralske og ikke-hydrofoberte underlag (KC- og sementbaserte), anbefales hydrofobering med weberprim Silikongrunn. Tidligere malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løstsittende maling og primes med weber Silikongrunn. Meget glatt/slett betong kan sandblåses lett for å få en ru overflate.

Blanding

Omrøres nøye før bruk. Skal ikke blandes med vann før bruk. Bland bøtter med ulike produksjonsdato.

Påføring

Påføres i tynne heldekkende sjikt med rulle, pensel eller egnet sprøyteutstyr. Påfør alltid i minst 2 strøk til anbefalt forbruk for å unngå fargeavvik. Påfør i våte skjøter eller avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller.

Etterbehandling

Beskytt pussede flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden. Pussen kan beskyttes med antigrafitti.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +8oC eller overstige +25oC. Ikke mal i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet.

weber silco paint kan etse glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi skader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal males

Pga. våtere klima er det en økende utfordring med begroing, hvite/lyse farger er mest utsatt. 

Praktiske råd

Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/produksjoner pga produktets mineralske sammensetning.

I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder.

NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.