webercal 242 CD-maling - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercal 242 CD-maling

webercal 242 CD-maling
webercal 242 CD-maling

Produktfordeler

  • Basert på hydraulisk kalk (NHL)
  • Naturlig, matt overflate
  • Dampdiffusjonsåpen

Mineralsk maling egnet for KC- eller kalkbaserte pussfasader. Basert på hydraulisk kalk (NHL).

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.cal 242 CD-maling er en mineralsk maling egnet for KC- eller kalkbaserte pussfasader. Dette er en uorganisk maling basert på kalk, NHL og med fingradert hvit dolomitt som tilslag samt pigment. weber.cal  242 CD-maling har derfor en helt åpen karakter og har en unik oppbygging som gir svært god og jevn farge uten risiko for utfellinger, under forutsetning at man følger anvisningene under avsnittet Påføring. Bindemidlene tilfredsstiller NS-EN 459-1.

Underlag

weber.cal 242 CD-maling kan med fordel benyttes på de fleste typer av mineralsk puss. Malingen anbefales imidlertid ikke på overflater av betong og sementpuss. weber.cal 242 CD-maling må ikke påføres overflater malt med olje, alkyd, latex eller andre typer organiske malinger.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85557

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,6 kg pr m2 (kosting, 2 strøk)
0,8 kg pr m2 (sprøyting, 2 strøk)
Tilsetningsstoff Uorganisk mineralske pigmenter
Forpakning 20 kg sekk
Vannbehov 18 liter pr. sekk
Bindemiddel Hydraulisk kalk (Kh/NHL) og hydratkalk (K)
Tilslag Knust dolomitt, 0-0,25 mm
Farge weber.cal 242 CD-maling leveres i 99 standardfarger i ht Weber Fargekart. Andre farger på forspørsel. På ferdig fasade kan resultatet variere fra fargeprøver av flere årsaker; underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.

Bruksområde

weber.cal 242 CD-maling har en unik oppbygging som har meget bra egenskaper. Den har lang brukstid og god dekkevne, noe som gir svært gode arbeidsegenskaper ved påføring. weber.cal 242 CD-maling skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig maling.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Påse at underlaget har en jevn og enhetlig struktur og at suget er jevnt over hele fasadens overflate. Ved renovering rengjøres underlaget nøye med spyling eller våtsandblåsing. Underlaget forvannes lett med finspredende munnstykke. Eventuelle reparasjoner skal etter tørk behandles med en forstrykning med weber.cal 242 CD-maling.

Blanding

Bland med ca. 18 liter vann i 3-4 minutter med visp og drill eller en liten hurtigblander. Det er viktig at vannmengde og blandingstid er likt for de ulike satsene, da man ellers vil få nyanseavvik.

Påføring

Ved påføring og under herdetiden skal temperaturen i vegg og luft være minimum +5ºC. weber.cal 242 CD-maling påføres i 2-3 strøk med kost eller sprøyte. Mettende farger og lyse farger krever 3 strøk. 3 strøk gir redusert vedlikeholsfrekvens (økt levetid). weber.cal 242 CD-maling skal tørke mellom strøkene. Planlegg malingen slik at skjøter unngås. Behandle en hel overflate innenfor naturlige avgrensinger uten avbrudd.

Etterbehandling

Den ferdige overflaten ettervannes forsiktig og holdes fuktig i minst 5-7 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfarge fasadene kraftig. Dette er estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre. På ferdig fasade kan fargen variere fra fargeprøve avhengig av underlagets egenskaper. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.

Praktiske råd

Avled regnvannet fra taket. Avgrensede fasademateriell skal tildekkes grundig. Etterrengjøring må utføres innen weber.cal 242 CD-maling herder. All redskap rengjøres med vann før malingen herder. Beskytt stillaser med tak fra for eksempel presenning som dras ned et stykke på stillaset. Se også NS 3420 kap N for påføring ved temperaturer under +5 °C.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, inntil 4 månder. Frostskader i fersk mørtel kan gi redusert fasthet (pulverisering).

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 242 CD-maling aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.cal 242 CD-maling inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.