webercal 246 Kalkmaling Våt - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercal 246 Kalkmaling Våt

webercal 246 Kalkmaling Våt
webercal 246 Kalkmaling Våt

Produktfordeler

  • Tradisjonell kalkmaling, våt klar til bruk
  • Lys- og kalkekte pigmenter
  • Til kalkbaserte underlag

Meget godt egnet maling til mineralske fasader og innervegger.

Generelt

Produktbeskrivelse

Fabrikkfremstilt mineralsk maling basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som fyllstoff. Tradisjonell og godt utprøvd maling. Malingen får en slett, matt overflate og kan pigmenteres iht Weber Standard Fargekart. weber.cal 246 er uorganisk, gir en levende vakker overflate og beholder kalkpussens spesielle karakter ved renovering. For maling bruker man normalt fyllstoff, ikke tilslag.

Underlag

Benyttes på minerlaske underlag av kalkpuss/hydraulisk kalkpuss og svake KC-baserte pusser. Underlaget skal ha enhetlig strukutur og jevnt sug.

weber.cal 246 Kalkmaling Våt kan ikke benyttes på overflater malt med organiske malinger.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 307694

EGENSKAPER
Materialforbruk ca 0,7 kg/m² ved 2 strøk på glatt/slett puss
Utendørs Ja
Inndørs Ja
Vannbehov Ca 1,5 liter pr spann
Bindemiddel Tørrlesket hydratkalk (K)
Tilsetningsstoffer Uorganiske, kalk- og lysekte pigmenter. Konsistens- og heftforbedrende.
Fyllstoff Nedknust dolomitt 0-0,25 mm
Forpakning 15 kg spann

Bruksområde

weber.cal 246 er beregnet for maling på kalkpussede fasader eller på svake KC-baserte underlag. Spesielt godt egnet til renovering av eldre fasader. Dampdiffusjonsåpen.

Lagring

Lagringstiden er minst 24 mnd i plastspann med tett lokk og frostfri oppbevaring.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Ved rehabilitering skal underlaget rengjøres nøye med forsiktig våt kalkblåsing evt høytrykksvask med stålbørsting avhengig av underlagets beskaffenhet. Underlaget skal ha enhetlig struktur og jevnt sug. Forvann underlaget straks innen påføringen starter. 

Blanding

Tilsett til spannet ytterligere 1,5 liter med vann under kraftig omrøring, i 3-4 minutter med visp og drill el.. Ved maling av større flater anbefales det at flere spann gjøres i stand samtidig og blandes i et større kar som er utstyrt med omrører.

NB! Hold konstant vannmengde og samme blandingstid på de ulike blandingene.

Påføring

weber.cal 246 Kalkmaling Våt påføres når pussjiktene under har herdet tilstrekkelig, normalt 2-4 uker. Underlagets sug skal være jevnt. Kalkmalingen påføres i to sjikt med bruk av pensel, alternativt sprøytes på. La malingen tørke ordentlig mellom påføringene (normalt påfølgende dag). 3 strøk kan være nødvenidg ved lyse og svært mettede nyansler .Dette vil også gi lengre levetid.

Rør opp malingen under arbeidets gang. Det er viktig at strøkene skjer i tynne sjikt (penselstrøk skal ikke være synlige). Unngå fargeskjøter i fasadene og påfør malingen i våte skjøter. Avslutt malejobben ved naturlige avgrensninger for å unngå fargeskjolder.

Etterbehandling

Ettervanning skal skje i 3-5 dager, gjerne 2 ganger pr dag. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Vannet skal tåkesprøytes på. Unngå rennende vann på fasadene. Benytt gjerne kalkvann som fiksering (lages av weber Kulekalk).

Vær oppmerksom på

Påføring skal ikke skje når det er fare for temperaturer under +5°C, uten å sette i verk vintertiltak som beskrevet i NS 3420 Kap N. Vær oppmerksom på at oppvarming på den kalde årstiden kan gi for rask uttørkning. Fasadene skal føres tilbake til omkringliggende temperatur på en kontrollert måte (unngå temperatursjokk). Frost i fersk mørtel kan gi redusert fasthet (pulverisering).

Kalkutfellinger kan skje om fasaden utsettes for kraftig regn etter ferdigstillelse. Disse hvite utfellingene kan markant misfarge fasaden. Dette er et estetisk problem og har ingen ting å si for malingens heftfasthet og livslengde.

Praktiske råd

For å forhindre rask utørkning skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes. Følg ellers retningslinjer i NS 3420 Kap N. Vi anbefaler at det settes et prøvefelt før vurdering av farge og underlagets sug.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 246 Kalkmaling Våt aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Malingen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.