webercal 249 Kalkmaling - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercal 249 Kalkmaling

webercal 249 Kalkmaling
webercal 249 Kalkmaling

Produktfordeler

  • Basert på hydratkalk, uten tilsetningsstoff
  • Våt maling, ferdig pigmentert
  • Dampdiffusjonsåpen og uorganisk

Meget godt egnet til rehabilitering av kalkpussede fasader, vegger og murkirker.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.cal 249 Kalkmaling er en fabrikkfremstilt pussfarge basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som fyllstoff. Malingen (våt) spes med vann på arbeidsplassen. weber.cal 249 Kalkmaling har samme egenskaper som kalkpusser, og er derfor velegnet til rehabilitering av kalkpussede fasader og murkirker. Bindemiddlet tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.
Dampdiffusjonsåpen. Uorganisk. weber.cal 249 Kalkmaling er helt åpen, hvilket innebærer at veggens fuktegenskaper ikke forandres. Riktig utført reagerer weber.cal 249 Kalkmaling med underliggende kalkpuss/-farge. Risikoen for frostsprengninger og avskallinger på grunn av innestengt fukt er derfor minimal.

Underlag

Underlaget skal være kalkpuss/kalkfarge evt. hydraulisk kalkpuss eller svak KC-puss. Suget skal være jevnt og strukturen ensartet. weber.cal 249 Kalkmaling kan ikke benyttes på overflater malt med olje-, alkyd-, latex eller andre organiske farger.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85574

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,7-1,0 kg pr. m²  (kosting, ved 2 behandlinger på slett puss)
Påføringstemperatur Malingen skal ikke påføres ved temperaturer under +5 °C eller ved fare for regn uten tildekking.
Vannbehov Ca. 2 liter pr. spann
Bindemiddel Kalk (K)
Forpakning 15 kg
Tilsetningsstoff Uorganiske, lys- og kalkekte pigmenter.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Ved rehabilitering rengjøres underlaget nøye ved børsting, spyling eller våtsandblåsing, avhengig av underlagets tilstand. Evt. feilaktig utførte reparasjoner fjernes. Skader repareres med weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel, alt. weber.cal K-100, avhengig av skadens omfang. Underlaget skal forvannes moderat, benytt slange med finspredermunnstykke, vannet skal ikke renne ned langs fasaden. Underlagets sug skal være jevnt. Evt. reparasjoner skal ha tørket. Stryk disse med ett strøk maling før overflaten behandles i sin helhet.

Blanding

Tilsett til et spann weber.cal 249 Kalkmaling ytterligere ca. 2 liter vann under kraftig omrøring 3-4 minutter med mørtelpropell eller visp og drill. Ved maling av større overflater bør flere satser forberedes samtidig og blandes i et større kar utstyrt med omrører. På den måten unngår man nyanseforskjeller. Det er viktig at vannmengde og blandingstid er absolutt likt i de ulike satsene for å unngå nyanseavvik.

Påføring

weber.cal 249 Kalkmaling påføres med pensel til full dekk, hvilket normalt oppnås med to strøk. Ved sterkt eller ujevnt sugende underlag, lyse farger eller mettede nyanser kan ytterligere behandling være nødvendig. Rør i fargen mens arbeidet pågår. Det er viktig at all påføring skjer i tynne og jevne sjikt, og at hvert sjikt får tørke ut før neste strøk påføres. Ved lengre tidsintervall mellom strøkene kan det være nødvendig med vanning, benytt slange med finspredermunnstykke. weber.cal 249 Kalkmaling skal tørke ordentlig mellom behandlingene. Ved mettede nyanser kan det være påkrevet med en tredje behandling. Unngå skjøter i fasaden. Avled regnvannet fra taket. Beskytt fasaden med tak fra f.eks. presenning som dras et stykke ned på stillaset.

Etterbehandling

Den ferdige overflaten ettervannes 1-2 ganger pr. dag og holdes fuktig i minst 7 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke. Unngå å spyle slik at vannet renner langs fasaden. Benytt gjerne kalkvann som fiksering (lages av weber Kulekalk).

Vær oppmerksom på

weber.cal 249 Kalkmaling leveres i 99 standardfarger, se weber-norge.no, evt. i Weber standard fargevifte. På ferdig fasade kan farge variere fra fargeprøver av flere årsaker, bl.a. underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Det anbefales at det gjøres en prøve på fasaden.

Avled regnvann fra taket. weber.cal 249 Kalkmaling skal ikke påføres ved temperaturer i luft og underlag under +5°, eller ved kraftig regn, se retningslinjer i NS 3420 Kap N for vinterarbeider og krav til tildekking. weber.cal 249 har en lang herdetid og herder kun med tilgang til CO2 fra luften. Herdetiden er derfor avhengig av luftens temperaturer og fuktighet. Frost i fersk maling kan gi redusert fasthet (pulverisering).

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 249 Kalkmaling aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Malingen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.