webermin 244 KC-maling - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermin 244 KC-maling

webermin 244 KC-maling
webermin 244 KC-maling

Produktfordeler

  • Matt og naturlig overflate
  • Dampdiffusjonsåpen
  • 100% uorganisk/mineralsk

Mineralsk maling basert på kalk og sement. Til nybygg og rehabilitering.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.min 244 KC-maling er en mineralsk maling basert på kalk og sement med fingradert hvit dolomitt som tilslag. Egnet såvel til nybygg som til rehabilitering av pussede fasader. weber.min 244 KC-maling skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig maling. 

• Diffusjonsåpen
• Uorganisk
• Oppbygget som de uorganiske edelpussene med egenskaper som samsvarer med disse
• Gir en levende vakker overflate og beholder ved rehabilitering edelpussens karakter
• Kan overmales flere ganger uten at fuktegenskapene endres

Underlag

Benyttes på de fleste typer av mineralsk puss. Underlaget skal ha enhetlig struktur og jevnt sug. Må ikke benyttes på overflater malt med olje-, alkyd-, latex eller andre organiske malinger. Underlagets sug skal være jevnt. Evt. reparasjoner skal ha tørket. Stryk disse med maling før overflaten i sin helhet behandles.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85577

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,7 kg pr. m2 (kosting, 2 behandlinger)
1,0 kg pr. m2 (sprøyting, 2 behandlinger)
Vannbehov Ca. 18 liter pr. sekk ved kosting
Ca. 16 liter pr. sekk ved sprøyting
Tilsetningsstoff Uorganisk pigment
Forpakning 20 kg
Bindemiddel Kalk (K) og sement (C)
Farge weber.min 244 KC-maling leveres i 99 standardfarger i ht Weber standard fargekart. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Ved rehabilitering rengjøres eksisterende puss nøye ved sandblåsing, spyling eller tilsvarende metode. Dersom pussen har god holdfasthet, kan stålbørsting være tilstrekkelig. Ved tørr og varm værtype og på sterkt sugende underlag forvannes det moderat, helst dagen i forveien.

Blanding

Bland med 18 liter vann til kosting, 16 liter vann til sprøyting. Bland i 3-4 minutter med mørtelpropell, visp og drill eller en liten hurtigblander. Det er viktig at vannmengde og blandingstid er lik for de ulike satsene, da man ellers vil få nyanseavvik. Ved maling av større overflater bør flere satser forberedes samtidig og blandes i et større kar utstyrt med omrører. På den måten reduserer man faren for nyanseforskjeller. Blandet masse må benyttes samme dag.

Påføring

weber.min 244 KC-maling påføres i 2-3 strøk med pensel eller sprøyte. Ved mettede nyanser og lyse farger kan det være påkrevet med en tredje behandling. 3 strøk gir redusert vedlikeholdsfrekvens (økt levetid). weber.min 244 KC-maling skal tørke ordentlig mellom behandlingene. Planlegg malingen slik at skjøter unngås. Behandle en hel overflate innenfor naturlige avgrensinger uten avbrudd.

Etterbehandling

Den ferdige overflaten ettervannes og holdes fuktig i minst 3-5 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke. Spyl ikke slik at vannet renner langs fasaden.

Vær oppmerksom på

Avled regnvannet fra taket. KC-malingens vedheft til alle underlag er god, derfor kreves nøye tildekking. Rengjøring må utføres innen weber.min 244 KC-malingen herder. All redskap rengjøres med vann før weber.min 244 KC-maling herder.

Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfarge fasadene kraftig. Dette er estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre. Se også NS 3420 kap N, for påføring ved temperaturer under +5°C.

På ferdig fasade kan fargen variere fra fargeprøver av flere årsaker; underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.

Praktiske råd

weber.min 244 KC-maling skal ikke påføres ved fare for frost (under +5°C) eller regn, ellers risikerer man kalkutslag og redusert fasthet.

Beskytt stillaser med tak og for eksempel presenning som dras ned et stykke på stillaset.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.