weberton 301 Silikatgrunning - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton 301 Silikatgrunning

weberton 301 Silikatgrunning
weberton 301 Silikatgrunning

Produktfordeler

  • Silikatbasert, ikke filmdannende
  • Tynner og primer i samme produkt
  • Vannavvisende

Til tynning av silikatmaling før påføring, og grunning på mineralske underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.ton 301 Silikatgrunning er en enkomponents silikatgrunning basert på kalivannglass. Produktet oppfyller kravene i DIN 18363 pkt. 2.4.1. Heftfastheten mot mineralske underlag som puss og betong er meget gode. weber.ton 301 Silikatgrunning er en ikke filmdannende, uorganisk, vannavvisende og meget diffusjonsåpen silikatgrunning. Underlagets evne til å puste påvirkes minimalt, noe som betyr en meget lang holdbarhet. weber.ton 301 Silikatgrunning er ikke brennbar. Produktet inneholder ikke løsemiddel.

Underlag

weber.ton 301 Silikatgrunning brukes på mineralske underlag som KC puss, betong, tegl, kalksandstein og fibersementplater. Pussunderlag og betong må ha tørket ut og normalt ha herdet i minimum 2 uker før maling. Høyfast betong kan ta noe lengre tid. Er betongoverflaten veldig glatt kan spesielle tiltak utføres, f.eks lett sandblåsing for å åpne porene.

Normalt sugende, faste og behandlede overflater trenger normalt ikke grunnes. Gjelder også weber.base 261 Fiberpuss

Porøse og sterkt sugende underlag, sandblåste overflater tidligere malt med organisk maling samt kalksteinsmurverk grunnes med weber.ton 301 Silikatgrunning utspedd med vann 1:1.

Grovstrukturert flate som er løs eller sterkt sugende grunnes med weber.ton 301 Silikatgrunning spedd med vann 1:3.

I værutsatte strøk anbefales grunning med Weber.ton 301 Silikatgrunning utspedd med vann 1:1.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 86021

EGENSKAPER
Materialforbruk Grunning: Ca. 0,1 kg/m².
Tynning av weber.ton 303 Silikatmaling: Ca 0,05 kg/m²
Ved 10 % tynning, ca. 1,5 kg pr. spann.
Kan tynnes 5-40% avhengig av underlagets sug og struktur.
Forpakning 10 kg og 3 kg
Bindemiddel Kalivannglass
Påføringstemp +5°C - +30°C. Beskytt mot direkte sol, regn og uttørrende vind.

Bruksområde

Brukes til tynning av weber.ton 303 Silikatmaling før påføring. Brukes også som grunning på mineralske underlag der silikatmaling skal brukes. Til både innendørs og utendørs bruk.

Tørke-/herdetid

12 timer ved +20oC. Herdetid 3-5 døgn.

Lagring

Minst 2 år i tett forpakning. Oppbevares frostfritt. Unngå høy temperatur.

Utførelse

Påføring

GRUNNING
Påføres med rull evt. kost som grunning. Ca. 0,10 kg/m2. Tynnes 1:1 med vann.

TYNNING AV MALING
weber.ton 303 Silikatmaling tynnes vanligvis med 10 % weber.ton 301 Silikatgrunning i første strøk. Andre strøket påføres normalt ufortynnet, eventuelt med noe mindre uttynning enn i første strøk.
Avhengig av underlagets sug og struktur kan tynningen variere fra 5-40 %.

LASUR
weber.ton 303 Silikatmaling tynnes med Weber.ton 301 Silikatgrunning i forhold 1:1 eller 2:1. weber.ton 301 Silikatgrunning skal da først tynnes 1:1 med vann.

Vær oppmerksom på

Alt som ikke skal males må dekkes godt til og beskyttes før arbeidet starter. Alle silikatbaserte produkter (grunning, maling og puss) etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss ikke fjernes.

Påfør ikke i direkte solskinn, regn eller ved uttørrende vind. Temperatur +5oC til + 30oC. Behandlede flater må ikke utsettes for regn eller frost i herdeperioden. Lav temperatur eventuelt høy fuktighet vil forlenge herdetiden.

Avled regnvann fra taket.

Praktiske råd

Rengjør verktøyet grundig med vann etter bruk.

Grunning på uønskede steder vaskes bort umiddelbart med vann. Beskytt glass og metall. Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Eventuelt søl må fjernes umiddelbart med rent vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Alle silikatprodukter (grunning, maling og puss) vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.