weberton 303 Silikatmaling - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling
weberton 303 Silikatmaling

Produktfordeler

  • Meget lang holdbarhetstid
  • Vannavisende
  • Dampdiffusjonsåpen
  • Utvendig og innvendig bruk

Tradisjonell silikatbasert maling til de fleste mineralske underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.ton 303 Silikatmaling er en enkomponent silikatmaling basert på kalivannglass, pigment og fyllstoff. Heftegenskapene mot mineralske underlag som puss og betong er meget gode. Weber.ton 303 Silikatmaling er ikke filmdannende, den er uorganisk, vannavvisende og meget dampdiffusjonsåpen.

Underlagets evne til å puste påvirkes minimalt, noe som bidrar til at malingen har svært god bestandighet. weber.ton 303 Silikatmaling er ikke brennbar. Ved maling herder den til en matt overflatebehandling uten glans og reflekser.

weber.ton 303 Silikatmaling har høy motstand mot smuss og algevekst (avhengig av struktur). weber.ton 303 Silikatmaling er løsemiddelfri. Tilfredsstiller krav til silikatmaling iht. DIN 18363 pkt. 2.4.1.

weber.ton 303 Silikatmaling leveres i 99 standardfarger iht. Weber standard fargekart.

Underlag

Pussunderlaget må være velherdet og tørt uten synlig fukt. Pussunderlag og betong skal ha herdet i minimum 14 dager før maling. Vi anbefaler å utføre puss- og malingsarbeid innenfor samme sesong. Samtlige sjikt inkl sluttbehandling trengs for å oppnå en slagregntett overflate. Høyfast betong kan fordre lengre herdetid enn 14 dager. Dersom betongflaten er glatt eller har rester av formolje skal vedheft forbedres gjennom lett sandblåsing eller syrevask. For å få en jevn farge må underlaget ha jevnt sug og struktur. Underlagets fasthet skal tilsvare minst KC 50/50.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 86022

EGENSKAPER
Materialforbruk Maling: (2 strøk) Weber.ton 303 Silikatmaling ca. 0,4-0,6 kg/m². weber.ton 301 Silikatgrunning ca. 0,05 kg/m² (tynning 10 %)
Forpakning 15 kg spann. 24 spann pr. pall = 360kg
Tørketid 12 timer mellom påføringene. Ca. 3 dagers herding.
Bindemiddel Kalivannglass. Ikke filmdannende.
Tilslag 0-0,025 mm dolomitt.
Densitet 1500 kg/m³
Vanndampdiffusjonsmotstand Sd < 0,1
Farge 99 standardfarger iht. Webers standard fargekart.
Dekkevne 99%
Frostbestandighet Meget god. Smussavvisende.
Pigmenter Uorganiske pigmenter
Brannklasse Ikke brennbar
Underlagstemperatur > 5oC
Heft Binder delvis kjemisk til underlaget og øker underlagets holdfasthet

Bruksområde

weber.ton 303 Silikatmaling benyttes som maling på alle mineralske underlag innen- og utendørs. Spesielt godt egnet på underlag som weber.base 261 Fiberpuss, KC-basert puss og betong. Kan også benyttes på underlag som er tidligere malt med ren silikatmaling. Kan også benyttes som silikatlasur etter tynning med Weber.ton 301 Silikatgrunning. weber.ton 303 Silikatmaling kan ikke benyttes på tre, metall eller plast.

Som grunning for weber.pas Silikatpuss: weber.ton 303 brukes da ufortynnet.

Lagring

Minst 2 år i tett forpakning fra produksjonsdato. Oppbevares frostfritt og unngå for høy temperatur.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Ved renovering rengjøres underlaget for alle forurensninger og løst materiale. Gammel plast- eller oljebasert maling fjernes helt med f.eks sandblåsing. Sjekk underlagets sug før påføring. Dårlig/skadet puss utbedres. Underlaget skal ha enhetlig struktur og sug for å forhindre fargenyanser. Pussreparasjoner utføres slik at veggen holder samme trykkfasthet og sug som flaten for øvrig. For å stabilisere underlaget eller forbedre vedheft, kan underlaget grunnes med weber.ton 301 Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Les databladet for weber.ton 301 Silikatgrunning.

Blanding

1. strøk weber.ton 303 Silikatmaling tynnes med ca 10 % weber.ton 301 Silikatgrunning.
2. strøk påføres normalt ufortynnet.
Sterkt sugende og grovstrukturert underlag kan dog kreve noe tynning for å unngå for tykke malingssjikt. weber.ton 303 Silikatmaling kan da tynnes med 5-20% weber.ton 301 Silikatmaling avhengig av underlagets sug og struktur. Bland ordentlig med drill med visp.
Som lasur tynnes weber.ton 303 Silikatmaling med weber.ton 301 Silikatgrunning i forhold 1:1 eller 2:1. weber.ton 301 Silikatgrunning skal da på forhånd tynnes 1:1 med vann.
Ved bruk som av Weber.ton 303 Silkatmaling som grunning før weber.pas Silikatpuss skal denne ikke tynnes.

Påføring

Underlaget skal være velherdet, normalt ca. 2 uker. Påfør to (2) tynne heldekkende sjikt, totalt ca 0,4-0,6 kg/m2. Ved mettede farger kan det være nødvendig med et tredje strøk. Applisering gjøres med sprøyte, pensel, syntetisk kost eller rull. Sprøyting kan utføres med luftløst utstyr (P 20-V); rull/kost ut maling etter påføring. Unngå direkte solskinn, regn eller uttørrende vind under påføring.
2. strøk påføres når 1. strøk har tørket ordentlig, normalt påfølgende dag (12 timer).
Tynning i 2. strøk begrenses til mellom 5-20%.
Unngå horisontale skjøter og avslutt arbeidet ved naturlige skiller for å unngå fargenyanser. Mal i våte skjøter.
For å forhindre for rask uttørking skal det benyttes klimatiltak, benyttes i temperatur +5°C til +30°C. Benytt alltid regntak.

Etterbehandling

Malte overflater må ikke utsettes for regn eller frost de første døgnene. Lav temperatur forlenger herdetiden. Dette fører til at malingssjiktet trenger lenger tid for å oppnå bestandighet og fargestabilitet. Ferdigmalt overflate må ikke ettervannes.

Vær oppmerksom på

Malt overflate må ikke utsettes for regn eller frost de første 3-5 dagene etter påføring. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger herdetiden til fullstendig bestandighet og fargestabilitet. Alt som ikke skal males må dekkes godt til og beskyttes før arbeidet starter.

Alle silikatbaserte produkter (grunning, maling og puss) etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann.

Etter herding kan maling/puss ikke fjernes. Rengjør verktøyet grundig med vann etter bruk. Vi anbefaler et prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

Det skal ikke males hvis det er fare for temperaturer under +5°C i underlag/omgivelser uten vintertiltak som beskrevet i NS 3420 kap N.

Praktiske råd

Vi anbefaler at det settes en prøve av ønsket fage på riktig underlag. Fargen kan avvike pga ulikt sug i underlag og herdebetingelser.

Maling på uønskede steder vaskes bort umiddelbart med vann. Verktøy rengjøres i vann.

Beskytt glass og metall. Silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Eventuelt søl må fjernes umiddelbart med rent vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Alle silikatprodukter (grunning, maling og puss) vil være aggressive mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Alle silikatbaserte produkter etser glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi varige etseskader/nedmatting. Slike overflater bør tildekkes for å unngå at de utsettes for søl og/eller sprut. Eventuelt søl må fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan malingen ikke fjernes annet enn mekanisk og det er at stor fare for at etseskade/nedmatting har skjedd.

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.