weberton 303 Silikatmaling - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling
weberton 303 Silikatmaling

Produktfordeler

  • Meget diffusjonsåpen
  • Binder kjemisk med underlaget
  • Vannavisende
  • Allergivennlig

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberton 303 Silikatmaling er en enkomponent silikatmaling basert på kalivannglass, pigment og fyllstoff. Tilfredsstiller krav til silikatmaling iht. DIN 18363 pkt. 2.4.1. weberton 303 Silikatmaling er uorganisk, vannavvisende og meget dampdiffusjonsåpen. Underlagets evne til å puste påvirkes minimalt. Ikke filmdannende. weber.ton 303 Silikatmaling har høy motstand mot smuss og algevekst. Heftegenskapene mot mineralske underlag som puss og betong er meget gode. weberton 303 Silikatmaling er løsemiddelfri og egner seg meget godt både innen- og utendørs. Glansgrad 0.

Leveres i 99 standardfarger i hht Weber fargekart. Se www.weber-norge.no

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 86022

NOBB-nr.
Hvit: 46273144
Pigmentert: 23852551 

EGENSKAPER
Materialforbruk

Maling: weberton 303 Silikatmaling ca. 0,4-0,6 kg/m2 (totalt på 2 strøk).
Ca. 50 kvm/strøk/spann. Avhengig av underlag, struktur og sugeevne.

Materialforbruk for grunning med webe.ton 301 Silikatgrunning ca. 0,05 kg/m2 (tynning 10 %). 

Forpakning Spann á 15 kg
Påføringstemperatur +5oC - +30oC. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved temperaturer under +5oC. 
Tørke/herdetid Minimum 12 timer mellom strøkene Ca. 3 dagers herding. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.
Våt densitet 1500 kg/m³
Tilslag 0-0,025 mm knust Dolomitt
Bindemiddel Kalivannglass
Farge 99 standardfarger. Se Weber fargekart
Densitet 1500 kg/m³
Pigment Uorganisk
Vanndampmotstand  Sd < 0,1
Brannklasse Ikke brennbar

 

Bruksområde

weberton 303 Silikatmaling benyttes på mineralske underlag. Spesielt godt egnet på underlag på Weber Fiberpussystem, KC-basert puss, betong og hydraulisk kalk. Kan også benyttes på underlag tidligere malt med ren silikatmaling og kalkbaserte malinger.

Kan også benyttes som silikatlasur etter tynning med weberton 301 Silikatgrunning. Kan benyttes innen- og utendørs.

Lagring

Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 24 måneder fra produksjonsdato.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 14 dager, se også anbefalt herdetid for grunnpuss. Ved renovering rengjøres underlaget for alle forurensninger og løst materiale. Gammel plast- eller oljebasert maling fjernes helt med f.eks sandblåsing. Sjekk underlagets sug før påføring. Underlaget skal ha enhetlig struktur og sug for å forhindre fargenyanser. For å stabilisere underlaget eller forbedre vedheft, kan underlaget grunnes med weberton 301 Silikatgrunning tynnet med vann 1:1. Se datablad for weberton 301 Silikatgrunning.

Blanding

Bland grundig med drill med visp. Bland bøtter med ulike produksjonsdato.

1. strøk weberton 303 Silikatmaling tynnes med ca 10 % weberton 301 Silikatgrunning (1,5kg).

2. strøk påføres normalt ufortynnet. Sterkt sugende og grovstrukturert underlag kan dog kreve noe tynning for å unngå for tykke malingssjikt. Tynning i 2. strøk begrenses til mellom 5-20%. Som lasur tynnes 303 Silikatmaling med 301 Silikatgrunning i forhold 1:1 eller 2:1. 301 Silikatgrunning skal da på forhånd tynnes 1:1 med vann. Ved bruk som av 303 Silkatmaling som grunning før weberpas silicate render skal denne ikke tynnes. 

Påføring

Påfør to tynne heldekkende sjikt med pensel for best resultat. Ved mettede farger kan det være nødvendig med et tredje strøk. Applisering gjøres med sprøyte, pensel, syntetisk kost eller rull. Sprøyting kan utføres med luftløst utstyr (P 20-V, dyseåpning 1mm). Rull/kost ut maling etter påføring.

Mal i våte skjøter og avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller. 

Etterbehandling

Beskytt malte flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden. Overflaten kan beskyttes med antigrafitti.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5oC eller overstige +30oC. Ikke mal ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet.

weberton 303 Silikatmaling kan etse glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi skader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal pusses.

Pga. våtere klima er det en økende utfordring med begroing, hvite/lyse farger er mest utsatt. 

Praktiske råd

Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/produksjoner pga produktets mineralske sammensetning.

I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder.

NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weberton 303 Silikatmaling vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.