weberton Silikonharpiksmaling - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling
weberton Silikonharpiksmaling

Produktfordeler

  • Dampdiffusjonsåpen
  • Meget lavt vannopptak
  • Egnet til overflatebehandling av tidligere akrylmalte flater

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.ton Silikonharpiksmaling er en løsemiddelfri, diffusjonsåpen maling med høy andel silikonharpiksbindemiddel. Den har meget lavt vannopptak og gode smussavvisende egenskaper.

Leveres i 99 standardfarger iht. Weber fargekart. Se weber-norge.no.

Underlag

Underlaget må være gjennomherdet, tørt og fritt for støv, sot og fete forurensninger. Tidligere malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løstsittende maling.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 306984

EGENSKAPER
Materialforbruk Avhengig av underlag, dets struktur og sugeevne:
1 strøk: 0,2-0,3 kg pr. m²
2 strøk: 0,4-0,6 kg pr. m²
Påføringstemperatur Må ikke påføres ved temperatur under +5°C.
Våt volumvekt 1,5 kg/dm³
Vanndampdiffusjonsmotstand Sd < 0,1 m
Dekkevne 99% dekningsgrad
Pigment egenskaper Uorganiske pigmenter

Bruksområde

weber.ton Silikonharpiksmaling benyttes på puss og betong. Malingen er egnet til både utvendig og innvendig bruk.

weber.ton Silikonharpiksmaling er godt egnet til rehabilitering av tidligere silikonharpiksmalte eller silikonharpikspussede overflater. weber.ton Silikonharpiksmaling er også meget godt egnet til andre tidligere organisk malte overflater på mineralsk underlag.

Tørke-/herdetid

12 timer mellom strøkene.

Lagring

weber.ton Silikonharpiksmaling må lagres frostfritt, helst ved temperatur +5-+30 oC. Kan lagres i uåpnet emballasje i 12 måneder.

Utførelse

Forbehandling av underlag

weber.base 261 Fiberpuss skal ikke forbehandles. Ved påføring på andre mineralske underlag (KC- og sementbaserte) anbefales hydrofobering med weber.prim Silikongrunn. Det er også fordelaktig å grunne med weber.prim Silikongrunn før maling på gamle organiske malinger. Meget glatt/slett betong kan sandblåses lett for å få en ru overflate.

Blanding

weber.ton Silikonharpiksmaling er klar til bruk. Eventuell grunning og første strøk kan spes med maks. 10% vann (1,5 liter/spann). Siste strøk må maks. spes med 5% vann (0,75 liter/spann). Rør nøye om før bruk.

Påføring

weber.ton Silikonkarpiksmaling påføres tynt og jevnt med rulle, pensel eller egnet sprøyteutstyr. Påfør alltid i minst 2 strøk til anbefalt forbruk for å unngå fargeavvik.

Etterbehandling

Beskytt ferdigmalte overflater mot regn til malingen har herdet, normalt 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5°C eller overstige +30°C. Mal ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet. Beskytt alt som ikke skal males mot søl. Tørketid ved +20°C er ca. 12 timer. Lavere temperatur eller høyere luftfuktighet forlenger denne tiden.

Praktiske råd

Rengjør verktøy grundig med vann etter bruk. Tomme forpakninger (dryppfrie, penselrene eller sparkelrene) kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning.

NB! Regntak skal alltid benyttes. Dekk til avgrensede bygningsdeler nøye. Vi anbefaler prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

Det skal ikke males hvis det er fare for temperaturer under +5°C i underlag/omgivelser uten vintertiltak som beskrevet i NS 3420 Kap N.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.