Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Lett Murmørtel

weber Lett Murmørtel
weber Lett Murmørtel

Produktfordeler

  • 25% lavere vekt
  • Tilpasset tegl med moderat til høyt minuttsug
  • Klasse M 2,5, lav fasthet

Murmørtel med lav vekt. Vektbesparelse på 25 % mot tradisjonell murmørtel.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Lett Murmørtel består av Portlandsement, kalkfiller, luft- og konsistensforbedrende tilsetningsstoffer, Leca og tørket sand. Sammensetningen sikrer vesentlig bedre materialegenskaper enn ved tradisjonelle mørteltyper, forbedret bearbeidelighet og høyere heft til både svakt og sterkt sugende stein. Tørrmørtelen skal kun tilsettes vann før bruk.
Mørtelklasse M 2,5 iht. NS-EN 998-2.

weber Lett Murmørtel er en lett tørrmørtel som veier 25 % mindre enn tradisjonell murmørtel. Det betyr at en 18 kg sekk weber Lett Murmørtel gir like mye ferdigblandet mørtel som en 25 kg sekk med tradisjonell murmørtel.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-DK-1040

PR-nummer: 94792

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 sekk gir ca. 15 liter ferdig masse.
Til muring av tegl (NF) ca. 53 kg/m²
Til muring av Leca ca. 15 kg/m²
Påføringstemperatur > 5ºC
Kornstørrelse 0-4 mm
Bindemiddel Portlandsement
Tilsetningsmateriale Plastiserende stoff
Tilslag Lett tilslag (Leca) Sand
Brukstid 1 time v/20°C
Trykkfasthet Klasse M 2,5 NS-EN 998-2
Vannbehov 3-3,5 liter pr 25 kg sekk

Bruksområde

weber Lett Murmørtel benyttes til muring og fuging av tegl og Leca.
Mørelen er tilpasset stein med minuttsug 1,0-3,3.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Blanding

Mørtelen blandes i tvangsblander. Tilsett rent vann til ønsket murekonsistens, normalt 3-3,5 liter pr. sekk (17-19,5 %).

Hvis blandetiden (på 5 min.) overskrides, kan det innvirke uheldig på mørtelens bruks- og styrkeegenskaper. Det anbefales å kun blande hele sekker.

Blandetiden er 5 min. i tvangsblander. Bland kun den mengde mørtel som kan brukes i løpet av ca. 1 time. Om nødvendig kan mørtelen røres opp på nytt, uten tilsetning av mer vann.

Til vintermuring kan varmt blandevann opp til +60°C benyttes.

Påføring

FORARBEID
Benytt tradisjonelt mureverktøy. Sørg for at teglstein og blokker er rene og tørre.

OPPMURING
Mur med fylte fuger, men allikevel så rent at syrevasking kan unngås. Komprimer fugene mens mørtelen er plastisk. Det anbefales å komprimere fuger med et fugejern. Trepinne anbefales ikke. I stedet for tradisjonelt å koste fuger diagonalt med en gresskost etter fuging, anbefales bruk av svamp, f.eks. Rubi/Svalk. Bruk ikke vann på svampen. Ved bruk av svamp fjernes samtidig så mye mørtel på steinen at det ofte ikke er nødvendig med syrevasking. (Også fordel ved bruk av stein som ikke kan syrevaskes).
Fugene kan i stedet spekkes ved tradisjonell utkrassing (dybde min. 13 mm) og etterfølgende fuging.

Etterbehandling

Må tildekkes mot nedbør, frost og for hurtig uttørking senest ved arbeidets slutt (før mørtelen binder av og herding starter).

Evt. syrevasking av murverket må først skje når mørtelen er helt avbundet. Syrevasking bør skje med en svak oppløsning av teknisk saltsyre (1:20). Vær særlig oppmerksom på at visse teglstein ikke tåler syrevasking (se fabrikantens anvisninger og bransjelitteratur).

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weber Lett Murmørtel på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen.

Det må ikke tillsettes frysepunktnedsettende stoff eller andre tilsetningssoff. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.