webermix M10 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermix M10

webermix M10
webermix M10

Produktfordeler

  • Sementbasert murmørtel
  • Til muring og pussing
  • Klasse M10, høy fasthet

Tørrmørtel til bruk ved utvending og innvending muring og pussing.

Generelt

Produktbeskrivelse

Tørrmørtel som lages av sement og natursand. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for utvendig og innvendig muring og pussing.

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Ytelseserklæring (DoP)

Sikkerhetsdatablad

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-M28069805

PR-nummer: 15578

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,7 kg pr. m2 pr. mm
NF: ca 70 kg/m2
Maksimum tykkelse Maks. 20 mm/påslag
Vannbehov 3 –3,8 liter pr. 25 kg
2 –15 %
Kornstørrelse 0-2 mm
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Begynner å herde Etter ca. 4 timer ved +20°C
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C
Luftinnhold 14-20 %
Frostbestandighet Ja
Bøyestrekkfasthet 28 døgn: > 3,2 MPa
Brannklasse A 1 NS-EN 13501-1
Trykkfasthet Klasse M10 NS-EN 998-2
28 døgn: > 10 MPa

 

Bruksområde

webermix M10 brukes til muring der det stilles store krav til trykkfasthet. Den er godt egnet til betong og lite sugende flater.

Kan brukes til:
• Tegl
• Betongstein
• Naturstein
• Bærende murverk

samt ved
• Grovgrunning på betong og tegl
• Slamming
• Grovpuss/ utstokning

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker påinnplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet,må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft.

Blanding

webermix M10 blandes maskinelt i 3-8 minutter med 3-3,8 liter vann pr. 25 kg. Dette gir ca. 14 liter ferdig mørtel.

Påføring

Muring:
For å oppnå best mulig resultat:
• Bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid
• Bruk stiv konsistens på mørtelen
• Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten
• Mure med fylte fuger
• Mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet
• Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr
• Beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene

Pussing:
Ved pussing bør sugende underlag forvannes. Til underlag av betong og tegl kostes webermix M10 på i 1-3 mm sjikt og kostes deretter grovt ut.

Etterbehandling

Ettervanning av herdet pussjikt vil øke fastheten. Nypussedeflater må beskyttes mot regnvær og sterkt solskinn.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.