webermix M5 farget murmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermix M5 farget murmørtel

webermix M5 farget murmørtel
webermix M5 farget murmørtel

Produktfordeler

  • Gjennomfarget murmørtel
  • Muring av tegl og Leca
  • Klasse M5, moderat/høy fasthet

Til muring inne og ute der det ønskes farget mørtelfuge.

Generelt

Produktbeskrivelse

webermix M5 farget murmørtel er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring. Mørtelen er til både innvendig og utvendig bruk. webermix M5 farget murmørtel benyttes der en farget mørtelfuge ønskes.

Til utvendig og innvendig bruk.

webermix M5 farget murmørtel leveres i følgende farger

• FM-1021 Sort
• FM-1022 Koksgrå
• FM-1143 Brun
• FM-1144 Rød
• FM-1145 Offwhite
• FM-1201 Hvit
• FM-1202 Gråhvit
• FM-1410 Karamell
• FM-1413 Kaffe
• FM-2801 Grå
• FM-1402 Korall
• FM-1415 York
• FM-1418 Kloster
• FM-1420 Toscana
• FM-1295 Rosa
• FM-1782 Lys oker
• FM-1784 Varmgul
• FM-1311 Hvit marmor
• FM-1313 Gul marmor
• FM-1146 Lys grå

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_NO_M27979731

PR-nummer:
Grå base: 85873
Gråhvit base: 85874
Hvit base: 85875

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,7 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter bruksferdig mørtel.
Tilsetningsstoff Plastiserende stoffer
Luftinnførende stoffer
Kan bestilles med GS-tilsats
Vannbehov 3-4 liter pr. 25 kg sekk 12-16 %
Bindemiddel Portlandsement
Hvit Portlandsement
Hydratkalk
Tilsetningsmateriale Uorganiske pigmenter
Tilslag Natursand 0-2 mm, Hvit dolomitt 0-3 mm
Brukstid ca. 2 timer ved 20°C
Luftinnhold 14-20 %
Trykkfasthet Klasse M5 NS-EN 998-2
28 døgn: > 5 MPa
Materialforbruk til muring Teglmuring NF: ca 70 kg/m2

Bruksområde

webermix M5 farget murmørtel brukes til muring av Leca og tegl.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. webermix M5 farget murmørtel må ikke benyttes mot frosset underlag, evt. snø og is må fjernes fra overflaten.

Blanding

webermix M5 farget murmørtel blandes maskinelt i ca. 10 minutter med 3-4 liter vann pr. sekk. Dette gir ca. 16 liter ferdig mørtel. Blanding med gjennomstrømmingsblander vil normalt kreve litt mer vann enn blanding med tvangsblander eller frittfallblander. Kan bestilles med GS-tilsats.

Utførelse

MURING
For å oppnå best mulig resultat og for å unngå fargeskjolder:
• bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid
• bruk jevnt sugende og tørre mursteiner
• bruk stiv konsistens påmørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og   letter rengjøringen av fasadeflaten
• mure med fylte fuger
• mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeideligheten
• stryk eller børste fugene når mørtelen er relativt tørr
• beskytte ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene

Etterbehandling

webermix M5 farget murmørtel må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan webermix M5 farget murmørtel tilsettes Weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetting av Weber Antifrost kan føre til økt fare for saltutslag.

OBS! Hvis weber Antifrost benyttes, bør den brukes på hele fasaden for å unngå fargenyanser.

Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under 0°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen ved f.eks. å brukes varmt vann til blandingen. Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Dette kan gi hvite saltutslag.

Praktiske råd

Syrevasking av murverket kan gi skjolder og misfarging på fugene. Utfør derfor en liten prøve på et mindre synlig felt før vasking av hele fasaden.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.mix M5 Farget murmørtel aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. webermix M5 farget murmørtel inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.