webermix M5 SS - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermix M5 SS

webermix M5 SS
webermix M5 SS

Produktfordeler

  • Sementbasert murmørtel
  • Tilpasset tegl med høyt minuttsug
  • Klasse M5, moderat/høy fasthet

Tørrmørtel til utvendig og innvendig muring av teglstein med høyt minuttsug.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.mix M5 SS er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-M28114874

PR-nummer: 19066

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,7 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.
NF tegl: ca 70 kg/m2
Vannbehov 3-3,8 liter pr. 25 kg sekk
Bindemiddel Sement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Begynner å herde Etter ca. 4 timer ved +20°C
Brukstid ca. 2 timer ved +20°C.
Luftinnhold 14-20%
Sammensetning weber.mix M5 SS består av Portlandsement, natursand og tilsetningsstoffer.
Frostbestandighet Ja
Kvalitet Mørtelen produseres og testes etter norsk og europeisk standard NS-EN 998-2

Bruksområde

weber.mix M5 SS er en spesialmørtel for bruk til teglstein med et minuttsug på opptil 3,5 kg/m2/min (middelverdi). Mørtelen er til både innvendig og utvendig bruk.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. weber.mix M5 SS må ikke benyttes mot frosset underlag, evt. snø og is må fjernes fra overflaten.

Blanding

weber.mix M5 SS blandes maskinelt ca. 10 minutter med ca 3 - 3,8 liter vann pr sekk. Dette gir ca. 15 liter ferdig mørtel. Blandes med tvangsblander eller frittfallblander.

Utførelse

For å oppnå best mulig resultat:

• Bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid
• Bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet, og letter rengjøringen av fasadeflaten.
• Mur med fylte fuger
• Mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes mer vann for å få tilbake bearbeidelighet
• Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr
• Beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene
• Bland ikke mer mørtel enn det som brukes i løpet av 2 timer

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5oC eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan mørtel tilsettes weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetting av weber Antifrost kan føre til økt fare for salutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under 0oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20oC ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid som beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker Weber.mix M5 SS aggresiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber.mix M5 SS inneholder ingen helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.