Rødvig Kulekalk - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Rødvig Kulekalk

Rødvig Kulekalk
Rødvig Kulekalk

Produktfordeler

  • Vellagret kalkdeig med høy finhet
  • Meget godt egnet til kalking
  • Tradisjonell kalk

Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg.

Generelt

Produktbeskrivelse

Rødvig Kulekalk er brent kalk lesket med overskudd av vann. Kalken bunnfelles til pastaaktig konsistens ved bortdrenering av vann. Også kjent som våtlesket kalk/stampet kalk og dobbelstampet kalk. Rødvig Kulekalk er lagret på tradisjonelt vis i en kalkkule i 5 år.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 91252

EGENSKAPER
Materialforbruk Veiledende forbruk: 2-3 strøk 0,08 – 0,1 liter pr. strøk
Forbruk hvitting: 1 kg stampet kalk til ca. 10 m2 flate.
1  spann (25 kg) holder til ca 250 m2 hvitting og ca 250 liter kalkvann
Kalkinnhold ~ 40% Ca(OH)2
Lagringstid Ubegrenset
Emballasje Spann à 25 kg

Bruksområde

Rødvig Kulekalk benyttes til kalking av teglstein og andre pussede underlag. Brukes til fremstiling av kalkvann og til hvitting. Spesielt til bruk på bygninger med antikvarisk interesse, og hvor det tidligere er kalket.

Lagring

Rødvig Kulekalk skal oppbevares frostfritt og beskyttes mot uttørking. Kalken skal hele tiden være dekket av et lag vann. Den kan da lagres ubegrenset, forutsatt uåpnet og tett emballasje.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Den tidligere kalkete flaten børstes, gjerne med stålbørste for å få vekk løse partikler. Bom i evt. pussjikt repareres med lik mørtel som omkringliggende. Skal ikke benyttes på underlag som inneholder sement eller organiske malinger.

Forvann underlaget med kalkvann (se under). Fukt jevnt og unngå film. Påfør umiddelbart før påføring av hvitting.

Blanding

Rødvig Kulekalk påføres helst med gresskost. Normalt kreves minimum 2-3 påføringer. Kalkvann som siste strøk benyttes som fiksering.

FREMSTILLING AV KALKVANN
Bland 10 kg Rødvig Kulekalk med 100 liter rent springvann. Rør godt om og la stå tildekket i minimum 15 timer. Kalken bunnfelles. Kalkvannet helles av og brukes videre. Bunnfallet kastes, evt. brukes til fremstilling av kalkvann flere ganger (4-5 x).

FREMSTILLING AV HVITTING/KALKMELK
Benytt 1 volumdel Rødvig Kulekalk til 3 volumdeler kalkvann. Tilpass konsistensen etter ønske. Bland grundig, la den hvile i 15 minutter, rør opp og den er klar til bruk. Rør opp underveis om nødvendig. Forbruk: ca 4-5 m2/liter hvitting.

Pigmentering utføres med tørre pigmenter som har ligget i bløt i ht RA's anvisning. Max 10 vekt% av kalkmengde (ca 0,3 kg pigment pr 10 kg kulekalk).

Påføring

PÅFØRING AV KALKMELK/HVITTING
Benytt firkantet naturbustkost. Ca 1/3 av kosten dyppes og rennende kalk ristes lett av i spannet. Kalken "plaskes" forsiktig på. Påfør med kryssbørsting for å unngå skjøter. Mal vått i vått. Foregående kalkstrøk må være tilstrekkelig tørt og må stå ett døgn før neste strøk påføres. Sugende underlag forvannes med kalkvann. Det er bedre med mange tynne strøk til ønsket dekkevne oppnås, enn med få tykke strøk. Behovet kan være 3-5 strøk. Kalkblandingen må stadig omrøres for å unngå bunnfelling.

 

Etterbehandling

Etter sluttstrøket fikseres hvitting med kalkvann i flere omganger. Dette påføres 3-5 dager etter siste strøk. Fiksering reduserer risikoen for smitting. Det må ikke påføres mer kalkvann enn underlaget kan absorbere. Unngå rennende kalkvann. Kan påføre inntil 80 x.

Forsterking av farge utføres med pigmentert kalkvann.

Vær oppmerksom på

Rødvig Kulekalk benyttes ved temperaturer over +10oC, både under utførelsen og i herdeperioden. Det må beskyttes mot nedbør i herdeperioden. Anbefalt brukstid er april-september. Herdeprosessen (karbonatisering) er svært treg, og fare for frost må derfor ikke forekomme. Dekk til fasaden etc. ved utføring ved direkte sol, regn etc.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder.

Ta kontakt for ytterligere oppskrifter og veiledning. Se også veiledning fra Riksantikvaren.

Praktiske råd

Ikke bland kalkmelken tykkere enn beskrevet. Den ferdige flaten blir ikke penere eller mer holdbar; tvert imot vil tykke lag forårsake krakelering. Unngå direkte sollys under påføring. Benytt klimabeskyttelse.

Ved flekk- og pussutbedringer skal det alltid benyttes grunningsmørtler. Ved rene kalkmørtler benyttes weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning. Sårkanter i pussen behandles med weber Tettevæske. Se også egen veiledning for kalkmørtler på www.weber-norge.no

RØDVIG KULEKALK BRUKT SOM BINDEMIDDEL

Blandingsforhold
• Grovpussmørtel; 1:2,5 med humusfri velgradert sand 0-3 mm
• Finkalk; 1:1 med humusfri velgradert sand 0-0,5 mm
  1 del Kulekalk til 2 deler sand og 0,5 deler dolomitt (0-2 mm) (hvit)
• Mager kalkmørtel 1:3
  1 del Kulekalk + 2,5 deler sand + 0,5 deler dolomitt (hvit)
• KC 50/50; Tilsett 3 kg sement pr 10 kg kulekalk

HOLDBARHET
5-20 år avhengig av underlag, utførelse og byggets beskaffenhet.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Rødvig Kulekalk er aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. Sølete klær bør vaskes etter arbeidsdagens slutt. Rødvig Kulekalk inneholder ingen helsefarlige stoffer, og er emisjonsfri. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.