Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Lett Pussmørtel

weber Lett Pussmørtel
weber Lett Pussmørtel

Produktfordeler

  • Lav egenvekt
  • Til inn- og utvendig bruk
  • Moderat fasthet

Pussmørtel med lav vekt. Vektbesparelse på ca. 25% mot tradisjonell pussmørtel.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Lett Pussmørtel er en fabrikksfremstilt tørrmørtel, som kun skal tilsettes vann før bruk. Inneholder hydratkalk, portlandsement, plastifiserende tilsetningsstoff, Leca og tørket sand.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-DK-1041

PR-nummer: 94793

EGENSKAPER
Påføringstemperatur > +5oC
Brukstid 1 time
Trykkfasthet Klasse: CS II NS-EN 998-1
Vannbehov 3,25 liter pr. sekk
Anbefalt tykkelse Grovpuss 10-12 mm. Sluttpuss 5-8 mm.

Bruksområde

weber Lett Pussmørtel brukes til pussoppgaver på mineralske underlag, som f.eks. tegl eller Leca. Underlagets forbehandling og pusslagets samlede oppbygging vurderes individuelt ut fra oppgavens beliggenhet, miljøpåvirkninger og krav til holdbarhet. Mørtelen kan også brukes til fuging av murverk etter tradisjonell utkrassing.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. Sterkt sugende underlag skal forvannes grundig - helst dagen i forveien.

Blanding

Mørtelen blandes i tvangsblander. Tilsett vann til ønsket pussekonsistens - normalt tilsvarende ca. 3,25 liter pr. sekk (ca. 18 %). Bland i min. 10 minutter, inntil blandingen er homogen. Bland ikke mer mørtel enn det som kan brukes i løpet av ca. 1 time. Mørtelen kan røres opp på nytt - uten tilsetning av mer vann.

Påføring

GRUNNING
Grunningen kastes på med murskje og jevnes lett med pussebrett. Dagen etter kan pussarbeidet utføres.

PUSS
Pussen kastes på med murskje eller trekkes på underlaget med stålbrett. Rett av med et smalt pussebrett eller rettholt. Overflaten skures/filses med et egnet pussebrett for å oppnå ønsket overflate.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 3 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weber Lett Pussmørtel på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Mørtelen må ikke tilsettes frysepunktnedsettende stoff eller andre tilsetningsstoffer.
Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.