weber silicate render - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber silicate render

weber silicate render
weber silicate render

Produktfordeler

  • Vannavisende
  • Meget diffusjonsåpen
  • Meget smidig konsistens

Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss på silikatbasis for inn- og utvendig bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber silicate render er en ferdigblandet og gjennomfarget mineralsk sluttpuss. Silicate render er et høykvalitetsprodukt basert på kalivannglass og er helt fri for løsemiddel. Den høye dampdiffusjonsåpenheten sikrer sært gode betingelser for mineralske underlag og er derfor meget godt egnet på puss og betong, både inne og ute.

Leveres i 99 standardfarger i hht Weber fargekart. Se www.weber-norge.no

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-14672

NOBB.nr.
Hvit 1,5 mm: 55366292 
Pigmentert 1 mm: 55366273 

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,5 mm kornstørrelse: ca. 2,5 kg/m²
1,0 mm kornstørrelse (bestillingsvare): ca 1,8 kg/m²
2,0 mm kornstørrelse (bestillingsvare): ca 3,3 kg/m² 
Gjelder brettskurt utførelse.
Forpakning Spann á 20kg 
Påføringstemperatur +8oC - +25oC. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved temperaturer under +5oC. 
Tørke-/herdetid 24 timer mellom grunning og sluttpuss. Ca. 3 dagers herding. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden
Våt densitet 1,8 kg/dm3
Kornstørrelse 1,5 mm. Kan også leveres i 1 og 2 mm kornstørrelse.
Bindemiddel Kalivannglass
Farge 99 standardfarger. Se Weber fargekart.
Pigment Uorganisk
Vanndampmotstand Sd 0,08
pH 11-12
Brannklasse A2

Bruksområde

weber silicate render kan benyttes på faste mineralske underlag som f.eks. sement-, kalk-/sementbasert puss. Godt egnet som sluttbehandling på Weber Fiberpussystem.

weber silicate render kan også benyttes til rehabilitering av tidligere silikatmalte eller silikatpussede overflater. For bruk på underlag som f eks tegl, lettbetong, betong anbefales først grunning med egnet grunningsmørtel.

Kan benyttes innen- og utendørs. 

Lagring

Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 12 måneder fra produksjonsdato.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 7-10 dager, se også anbefalt herdetid for grunnpuss. Underlaget grunnes med ett strøk weberton 303 silikatmaling i samme farge som pussen. Underlag med varierende sug og fasader i slagregnutsatt klima grunnes med to strøk weberton 303 silikatmaling.

Meget glatt/slett betong sandblåses lett for å få en ru overflate før grunning. Ved bruk på betong utendørs anbefales først et grunningssjikt med egnet grunningsmørtel.

Blanding

Omrøres nøye før bruk. Ved behov kan silicate render spes med maksimalt 2 % rent vann. Bland bøtter med ulike produksjonsdato.

Påføring

Brettskurt utførelse:
Dagen etter grunning med weberton 303 silikatmaling påføres weber silicate render i samme fargekode til et heldekkende sjikt, like tykt som kornstørrelsen. Benytt passende sprøyteverktøy eller trekk på med stålbrett. Skur overflaten umiddelbart i sirkulerende bevegelser. Til skuring anbefales bruk av plastbrett/plastglatter.

Stenket utførelse: 
Dagen etter grunning med weberton 303 silikatmaling stenkes overflaten med weber silicate render til ønsket struktur.

Påfør i våte skjøter og avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller.

Etterbehandling

Beskytt pussede flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden. Pussen kan beskyttes med antigrafitti.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +8oC eller overstige +25oC. Puss ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet.

På grunn av det alkaliske bindemiddelet vil weber silicate render kunne etse glass og påvirke metall. Dekk godt til bygningsdeler som ligger inntil og beskytt mot sprut. Rengjør verktøyet grundig med vann etter bruk.

Pga. våtere klima er det en økende utfordring med begroing, hvite/lyse farger er mest utsatt. 

Praktiske råd

Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/produksjoner pga produktets mineralske sammensetning.

I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder.

NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber silicate render vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.