weber Tørrlesket hydratkalk - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Tørrlesket hydratkalk

weber Tørrlesket hydratkalk
weber Tørrlesket hydratkalk

Produktfordeler

  • Rent bindemiddel (hydratkalk)
  • Høy finhet
  • Hvit egenfarge, kan pigmenteres

Tørrlesket kalk. Til fremstilling av mørtel og smøremiddel i pumpeslanger.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Tørrlesket hydratkalk er en ren hydratkalk (luftkalk) og et ikke hydraulisk bindemiddel. På grunn av stor finhet er den velegnet som bindemiddel i kalkbaserte pussmørtler. Pussmørtel basert på Weber Tørrlesket hydratkalk herder i samband med luftens CO2 og må ikke brukes ved lave temperaturer.

weber Tørrlesket hydratkalk tilfredstiller kravene i NS-EN 459-1.

Oppblandet som slurry er massen også velegnet som smøremiddel i pumpeslanger før pumping.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 92584

Vannbehov: Etter bruksområde
Pakning: 10 kg sekk

Bruksområde

• Bindemiddel til mur- og pussmørtel
• Kalkmaling, hvitting
• Slurry for smøring av pumpeslanger

Lagring

Må lagres tørt. Ved riktig lagring i originalemballasjen er lagringstiden nærmest ubegrenset.

Utførelse

Forbehandling av underlag

PUSSING
Ved pussarbeider bør underlaget forvannes og tynngrunnes. Grunningsmørtel må velges ut fra type underlag. Renovering av eldre material krever ofte grunningsmørtel med lav styrke slik at den harmoniserer med underlaget.

Blanding

Bindemiddel til mur- og pussmørtel som blandes med sand iht. anbefalte blandingsforhold. Vannbehov tilpasses ut fra bruksområde.

K 100/850
- Vekt 100/850
- Volum 1:4

K 100/1050
- Vekt 100/1050
- Volum 1:5

weber Tørrlesket hydratkalk kan også blandes sammen med sement til KC-mørtel:
- KC 50/50 - Volum: Kalk/sement 2:1
- KC 35/65 - Volum: Kalk/sement 1:1

Kalkmaling
- Volum kalk/vann 2:5. Pigmenteres med kalkekte farger i pastaform. Se egen veiledning hos ra.no

Slurry
Bland med vann til en tyntflyende pasta klar til å fylle i pumpeslangen før pumping av øvrig mørtel.

Påføring

Mørtel basert på weber Tørrlesket hydratkalk påføres på samme måte som vanlige mur- og pussmørtler, max 10 mm pr påslag pr. dag.

Vinterhåndtering:
Mørtel basert på weber Tørrlesket kalk må ikke benyttes i kaldt og fuktig vær. Absolutt lavest temperatur er +5oC. Se også tiltak for vinterarbeid i NS 3420 kap N. Pussete og murte flater skal holdes frostfrie i minimum 4 uker, opp til 4 måneder.

Etterbehandling

Nypussede flater må beskyttes mot rask uttørking. Ettervannes forsiktig i minimum 7 døgn for å oppnå best mulig fasthet. Bruk slange med fintspredende munnstykke. Bruk ikke for mye vann slik at flaten blir mettet da det vil hindre herdingen (karbonatiseringen) på grunn av redusert lufttilgang.

Praktiske råd

Tørrmørtel med hydratkalk som bindemiddel leveres som weber.cal K-100 og weber Finkalk. Våtlesket varant finnes som weber Kulekalk.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.