weber topdry render - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber topdry render

weber topdry render
weber topdry render

Produktfordeler

  • Reduserer risiko for begroing sopp/alger
  • Miljøvennlig og uten utvaskbare biocider
  • Meget diffusjonsåpen

Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss med Aquabalance Technology for utvendig bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber topdry render er en ferdigblandet og gjennomfarget mineralsk sluttpuss som er meget dampdiffusjonsåpen og med lavt vannopptak. weber topdry render sikrer rask uttørking av underlaget og dermed reduserer risikoen for begroing av av sopp, alger og mose i overflaten. Topdry er ikke tilsatt utvaskbare biocider. Basert på Weber Aquabalance Technology. Behandling med weber topdry render består av ett strøk weber silco paint som grunning, og et sjikt weber topdry render. Leveres i 99 standardfarger i hht Weber fargekart. Se www.weber-norge.no

 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-M42121994

NOBB.nr.
Hvit 1,5mm: 53601304
Pigmentert 1,5mm: 53601312 

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,5 mm kornstørrelse: ca 2,6 kg/m2
2,0 mm kornstørrelse: ca 3,2 kg/m2
Gjelder brettskurt utførelse. 
Forpakning Spann á 20 kg.
Påføringstemperatur +5 oC - +30 oC. Vintertiltak iht NS EN 3420 kap N ved temperaturer under +5 oC.
Tørke-/herdetid 24 timer mellom grunning og sluttpuss. Ca. 3 dagers herding. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden
Våt densitet 1800 kg/m3
Tilslag Knust marmor
Kjemiske egenskaper pH 8,5
Farge 99 standardfarger. Se Weber fargekart.
Pigment Uorganisk
Brannklasse Ikke brennbar


 

Bruksområde

weber topdry render kan benyttes på faste mineralske underlag som f.eks. sement-, kalk-/sementbasert puss og betong. Godt egnet som sluttbehandling på Weber Fiberpussystem og weberpas FlexiGuard. For bruk på underlag som f eks tegl, lettbetong, betong anbefales først grunning med egnet grunningsmørtel.
Kan benyttes innen- og utendørs. 

Lagring

Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 12 måneder fra produksjonsdato.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Underlaget skal være velherdet, normalt 7-10 dager, se også anbefalt herdetid for grunnpuss.

Ved bruk på KC-basert pusstyper og på weberbase 261 Fiberpuss skal underlaget primes med ett strøk weber silco paint i samme farge som pussen. Meget glatt/slett betong sandblåses lett for å få en ru overflate før grunning. Ved bruk på betong utendørs anbefales først et grunningssjikt med egnet grunningsmørtel.

Blanding

Omrøres nøye før bruk. Skal ikke blandes med vann før bruk. Bland bøtter med ulike produksjonsdato.

Påføring

Brettskurt utførelse:
Dagen etter grunning med weber silco paint påføres weber topdry render i samme fargekode med stålbrett til et heldekkende sjikt, like tykt som kornstørrelsen. Benytt passende sprøyteverktøy eller trekk på med stålbrett. Skur overflaten umiddelbart i sirkulerende bevegelser. Til skuring anbefales bruk av plastbrett/plastglatter.

Stenket utførelse: 
Dagen etter grunning med weber silco paint stenkes overflaten med weber topdry render til ønsket struktur.

Påfør i våte skjøter og avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller.

Etterbehandling

Beskytt pussede flater mot nedbør og frost til pussen er ferdig herdet, normalt minst 3 døgn. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden. Pussen kan beskyttes med antigrafitti.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5 oC eller overstige +30 oC. Puss ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet.

weber topdry render kan etse glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi skader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal pusses. 

Praktiske råd

Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur før hovedbestilling. Fargeavvik kan forekomme ved ulike bestillinger/produksjoner pga produktets mineralske sammensetning.

I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen. Unngå bruk på horisontale flater. Påføring på varme flater kan gi fargekjolder.

NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.