weber topdry render - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber topdry render

weber topdry render
weber topdry render

Produktfordeler

  • Reduserer risiko for påvekst av sopp/alger
  • Uten utvaskbare biocider (miljøvennlig)
  • Meget diffusjonsåpen
  • Til inn-/utvendig bruk

Ferdigblandet mineralsk sluttpuss som er meget dampdiffusjonsåpen og har lavt vannopptak.

Generelt

Produktbeskrivelse

Ferdigblandet mineralsk sluttpuss som er meget dampdiffusjonsåpen og har lavt vannopptak. weber topdry render gir en rask uttørking av underlaget hvilket reduserer risikoen for påvekst av av sopp, alger og mose i overflaten. Innholder ikke utvaskbare biocider.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-M42121994

EGENSKAPER
Materialforbruk Kornstørrelse 1,5mm: ca 2,6 kg/m2
Kornstørrelse 2,0mm: ca 3,4 kg/m2
Gjelder for brettskurt utføresle.
Farge 99 standardfarger i ht Weber fargekart
Pigment Uorganisk
Påføringstemperatur +5oC - +30oC
Våt densitet ca. 1,8 kg/dm3
Tilslag Knust marmor
Kjemisk egenskaper pH 8,5

 

Bruksområde

weber topdry render kan benyttes på faste mineralske underlag som f eks sement-, kalk-/sementbasert puss og betong. Godt egnet som sluttbehandling på Weber Fiberpussystem og weberpas FlexiGuard. For innen- og utendørs bruk.

Tørke-/herdetid

Ca. 3 dager ved normale forhold. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.

Lagring

Lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet forpakning i minst 12 måneder.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og fete forurensninger. Ved bruk på KC-basert pusstyper og på weberbase 261 Fiberpuss skal underlaget grunnes med ett strøk weberton Silikonharpiksmaling i samme farge som pussen. Meget glatt/slett betong sandblåses lett for å få en ru overflate før grunning. Ved bruk på betong utendørs anbefales først et grunningssjikt egnet grunningsmørtel.

Blanding

Omrøres nøye før bruk. Skal ikke blandes med vann før bruk.

Påføring

Brettskurt utførelse:
Dagen etter grunning med weberton Silikonharpiksmaling påføres weber topdry render med stålbrett til et heldekkende sjikt, like tykt som kornstørrelsen. Til skuring anbefales bruk av plastbrett/plastglatter.

Stenket utførelse:
Dagen etter grunning med weberton Silikonharpiksmaling stenkes overflaten med weber topdry render til ønsket struktur.

Avslutt påføringen ved naturlige avslutninger (taknedløp, hjørner etc) for å unngå fargeskiller.

Fasaden og lufttemperaturen får ikke være under +5oC eller overstige +30oC. Påfør ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet.

Etterbehandling

Beskytt pussede flater mot regn og frost til pussen er ferdig herdet, normalt 3 døgn. Lavere temperaturer eller høyere luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

weber topdry render kan skade glass, metall og glatte mineralske overflater og kan gi skader/nedmatting. Evt. søl fjernes umiddelbart med vann. Etter herding kan maling/puss kun fjernes mekanisk. Dekk til flater som ikke skal pusses.

Praktiske råd

Vi anbefaler prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

I vårt nordiske klima med mye nedbør er levevilkårene for sopp og alger gode. For å redusere risikoen for påveskt på fasaden bør man unngå å ha trær og busker tett innpå huset. Hvite og lyse farger har også vist å være mere utsatt for påvekst sammenlignet med fasader med noe brytning i fargen.

NB: Regntak skal alltid benyttes ved utførelse. Dekk til avgrensede bygningsdeler nøye.

Rengjør verktøy grundig med vann etter bruk. Tomme og rengjorte forpakninger kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.