weberbase 105 Hvitgrunning - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase 105 Hvitgrunning

weberbase 105 Hvitgrunning
weberbase 105 Hvitgrunning

Produktfordeler

  • Kalk-/sementbasert
  • God vedheft
  • Sprøytbar
  • Egnet for porebetong

Grunning for å sikre vedheften til påfølgende pussjikt.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.base 105 Hvitgrunning er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig grunningsmørtel. Hvit og sprøytbar.

Mørtelklasse CS IV iht. NS-EN 998-1.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0053

PR-nummer: 85575

EGENSKAPER
Materialforbruk 5-9 kg pr. m2
Påføringstemperatur > +5oC
Anbefalt tykkelse 3-5 mm
Vannbehov ca. 5-6 liter pr. sekk
Brukstid ca. 2 timer ved +20°C
Sammensetning KC 10/90/350
Bindemiddel: Kalk (K) og sement (C)
Tilslag: Knust dolomitt 0-3 mm
Trykkfasthet Klasse: CS IV NS-EN 998-1

 

Bruksområde

Benyttes på mineralske underlag som betong, betongstein, tegl, lettbetong og kalksandstein for å sikre vedheften til påfølgende pussjikt. Weber.base 105 Hvitgrunning er spesielt godt egnet til porebetong (gassbetong), og egner seg svært bra som grunning til lyse sluttpusser (f.eks. Weber.min 203 Slemmemørtel).

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være rent. Løse partikler, støv, slam, formolje, fett osv. må fjernes da det vil føre til dårlig heft. Lett sandblåsing eller sandvasking for å få en åpen og ru overflate, bør vurderes.

Før grunningen skal underlaget vannes. Ved stor uttørking og i tørt vær gjentas vanningen straks før grunningen. Benytt slange med finspredende munnstykke. Underlaget vaskes og løst støv, skitt og urenheter fjernes for å unngå gjennomslag.

Dype fuger bør etterspekkes før grunning påføres.

Blanding

Bland med vann til lettflytende konsistens i hurtiggående blander 5 - 8 minutter eller i langsomtgående blander 8 -10 minutter. Benytt ca. 5 – 6 liter vann pr. sekk.

Påføring

Påfør mørtelen for hånd eller med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte P20 alt. P50 eller Traktpistol. Benytt Sprøytepistol med 10 mm munnstykke. Dersom grunningen slås på for hånd skal den kostes ut. Beregn da større materialforbruk. Grunningen skal være heldekkende, sjikttykkelse 3-5 mm.

Etterbehandling

Grunningen skal ettervannes dersom neste pusspåslag ikke påføres innen neste dag. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weber.base 105 Hvitgrunning på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Det skal ikke benyttes Antifrost.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.base 105 Hvitgrunning aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.base 105 Hvitgrunning inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.