weberbase 138 Tynnpuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase 138 Tynnpuss

weberbase 138 Tynnpuss
weberbase 138 Tynnpuss

Produktfordeler

  • Gir en finkornet overflate
  • Lett å trekke på
  • Hvit/lysbeige farge
  • Til inn-/ utvendig bruk

weberbase 138 Tynnpuss benyttes som sluttpuss på sement- og kalk/sementbaserte pusstyper der man ønsker en finkornet struktur.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberbase 138 Tynnpuss er en tørrmørtel med hydratkalk og hvitsement som bindemiddel og hvit dolomit og natursand som tilslag. Kornstørrelse maks 0,6mm. Benyttes til pussing i tynne sjikt på sement- og KC-basert pussunderlag. Pumpbar. Mørtelklasse CS IV.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nr. 61434

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,0 kg/m² og mm tykkelse.
Anbefalt tykkelse 1-3 mm (pr. påslag)
Vannbehov Ca. 5,5 liter pr. 25 kg sekk
Bindemiddel Hvitsement, hydratkalk
Tilslag Natursand, dolomit, 0-0,6 mm
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C
Trykkfasthet Klasse CS IV

Bruksområde

weberbase 138 Tynnpuss benyttes som sluttpuss på sement- og kalk/sementbaserte pusstyper der man ønsker en finkornet struktur. Kan benyttes både innvendig og utvendig.

NB! weberbase 138 Tynnpuss skal ikke benyttes på svake underlag som f eks kalkmørtler eller på hydrofoberte underlag som f eks flislim. weberbase 138 Tynnpuss kan benyttes som finpuss innendørs på weberbase 261 Fiberpuss men anbefales ikke utendørs.

weberbase 138 Tynnpuss er et krevende produkt når det kommer til utførelse og det anbefales derfor påført av håndverkere med erfaring fra tilsvarende produkter.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være rent. Porøs og dårlig puss eller betong, løse partikler, sementslam, sot og olje må fjernes. Underlaget bør ha en grov, brettskurt struktur for å gi best mulig vedheft. Hull, sår i underlaget utbedres i forkant av pussarbeidet.

Sugende underlag må forvannes med fintspredende munnstykke. Underlaget skal være svakt sugende når weberbase 138 Tynnpuss påføres. Best resultat oppnås når weberbase 138 Tynnpuss påføres dagen etter grunnpuss er utført.

Blanding

weberbase 138 Tynnpuss blandes maskinelt ca. 5 minutter med ca. 5,5 liter vann pr. 25kg sekk.

Påføring

weberbase 138 Tynnpuss trekkes på underlaget med stålbrett. La massen stå i ro til den har satt seg. Bearbeid den så med grovfils eller pussebrett til jevn overflate. NB! For mye bearbeiding av overflaten kan lede til bom og riss. Dersom det er ønskelig med en glatt overflate brukes til slutt en skumfils.

For et vellykket resultat husk på følgende:
• Underlaget skal være jevnt men med en grov overflatestruktur
• Underlaget forvannes til det er lett sugende
• Påføres i tynne sjikt, 1-3mmm pr påslag. Tykkere sjikt gir økt fare for krakelering og bom.
• For mye bearbeiding av pussen kan skape spenninger i pussen som leder til riss eller bom
• Pussede flater ettervannes forsiktig de første 3 døgnene

weberbase 138 Tynnpuss kan også sprøytes med egnet pussprøyte med 10-12 mm munnstykke. Dra av med rettholt og komprimer forsiktig.

Etterbehandling

Nypussede flater ettervannes forsiktig og skal holdes fuktig i minst 3 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Nypussede flater må beskyttes mot hurtig uttørking. Ved store pussflater utvendig vil påvirkning av vind kunne skape problemer med uttørking. Vær derfor nøye med tildekking.

Vær oppmerksom på

VINTERHÅNDTERING
Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeid må følges. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.