weberbase 261 Fiberpuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss
weberbase 261 Fiberpuss

Produktfordeler

  • Fiberforsterket KC-basert puss
  • God vedheft og god fleksibilitet
  • Sprøytbar

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberbase 261 Fiberpuss er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar og frostbestandig.

Mørtelklasse CS III iht. NS-EN 998-1.

For utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-M27772599

PR-nummer: 85623

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,7 kg pr. m² og mm tykkelse.
Ca. 13-15 kg pr. m² ved 8 mm tykkelse
Påføringstemperatur > +5oC
Anbefalt tykkelse 8-10 mm
Vannbehov Ca. 5,5 liter pr. sekk (20-22%)
Vanndampdiffusjonsmotstand Meget åpen
Luftinnhold 18-22%
Trykkfasthet Klasse: CS III NS-EN 998-1

Bruksområde

weberbase 261 Fiberpuss er en elastisk fiberforsterket mørtel på kalk/sementbasis, og benyttes som puss på mineralsk underlag der høy vedheft og god elastisitet er ønskelig. weberbase 261 Fiberpuss anbefales benyttet som puss på all Leca blokk utvendig over bakken. weberbase 261 Fiberpuss benyttes alltid i kombinasjon med webertherm 397 Armeringsnett.

Brukes på underlag av Leca-blokk, Weber Serpomin, Weber Serpotherm og Weber Ventiguard.

For å oppnå slagregntett overflate, må weberbase 261 Fiberpuss overflatebehandles.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Sterkt sugende underlag må forvannes. Mineralske underlage skal være svakt sugende før påføring av weberbase 261 Fiberpuss.

Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt. Større ujevnheter, sår og dårlig fylte fuger utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før weberbase 261 Fiberpuss påføres.

Blanding

weberbase 261 Fiberpuss blandes maskinelt med ca. 5,5 liter vann pr. 25 kg sekk. Det kan benyttes gjennomstrømningsblander eller visp og drill.

Hurtiggående: 3-4 minutter, langsomtgående: 7-10 minutter.

Påføring

Påføring skjer med sprøyte eller for hånd. På murverk av Leca utføres weberbase 261 Fiberpuss som en to-sjikts puss, total pusstykkelse minimum 8 mm. Påfør 1. sjikt i 4 –6 mm tykkelse, og glassfibernett webertherm 397 Armeringsnett legges på og bakes inn i pussen og dekkes fullstendig med mørtel. Bruk alltid min. 10 cm overlapp i alle skjøter. 1. sjikt gis tilstrekkelig herdetid, normalt 1 –3 døgn før 2. sjikt påføres i 3 –4 mm tykkelse. Når overflaten har satt seg, filses pussen til ønsket overflatestruktur. Bruk Filsebrett for gips. Rundt åpninger i murverket og til utvendige hjørner, benyttes hjørnebeslag i glassfiberarmering, webertherm 391 Hjørnelister eller webertherm 392 Hjørnelist rull. Dilatasjonsfuger E-profil  og V-profil benyttes til fuger. Disse festes til underlaget med weberbase 261 Fiberpuss, før 1. puss-sjikt påføres. Som en ekstra sikkerhet legges det inn ekstra nettbiter i hjørner på åpninger, som vris 45 grader forhold til nettet for øvrig. Bevegelsesfuger i underlaget skal føres gjennom pussen. Fiberpuss bør ikke trekkes ned mot bakken, og bør brukes i kombinasjon med Weber 400 Startlist rett vegg eller Weber 401 Startlist.

Ta kontakt med Saint-Gobain Byggevarer AS - Weber for sokkelløsninger.

Ved sprøyting:
Benytt Modul K (silo/blander/pumpesystemer) Tumac, Putzmeister eller M-tec duomix. Bruk sprøytepistol med 16 mm munnstykke.

Etterbehandling

weberbase 261 Fiberpuss beskyttes mot for hurtig uttørring. Ettervannes med finspredende munnstykke kun ved behov.

Sluttpuss og fargesetting av weberbase 261 Fiberpuss gjøres med bruk av anbefalte sluttbehandlinger.
Anbefalt herdetid før sluttbehandling er minimum 14 dager under normale forhold.

Anbefalt sluttbehandling:
• Alt. 1: weberton 303 Silikatmaling
• Alt. 2: weberpas Silikatpuss
• Alt. 3: weberton Silikonharpiksmaling
• Alt. 4: weberpas Silikonharpikspuss
• Alt. 5: weberpas Modelfino

Farger i hht. Webers standardfarger. Se weber-norge.no eller Weber Produktguide.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weberbase 261 Fiberpuss på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Antifrost skal ikke benyttes.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weberbase 261 Fiberpuss aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

 

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.