KC 10/90 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase KC 10/90

weberbase KC 10/90
weberbase KC 10/90

Produktfordeler

  • Kalk-/sementbasert
  • Høy fasthet
  • Innvendig/utvendig bruk

Mur- og pussmørtel KC 10/90 er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. Mørtelen er til både innvendig og utvendig bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

Mur- og pussmørtel KC 10/90 brukes til muring der det stilles store krav til trykkfasthet og styrke, til muring av
• tegl
• naturstein
• betongblokk
• hydrofobert lettklinkerblokk
• bærende murverk

Samt ved
• grovgrunning
• slamming
• grovpuss/utstokning.

Mur- og pussmørtel KC 10/90 lages av hydratkalk, sement og natursand. Den produseres og testes etter norske og europeiske standarder NS-EN 998-1 og NS-EN 998-2.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85877

EGENSKAPER
Vannbehov Veil. avhengig av bruksområdet 5-6 liter pr. 40 kg
Luftinnhold 14%
Brukstid Ca 2 timer ved +20 °C
Begynner å stivne Ca 4 timer ved +20 °C
Frostbetandighet God
Anbefalt sjikttykkelse puss Maks. 20 mm/ påslag
Bindemiddel Hydratkalk og sement
Tilslag Natursand 0-3 mm
Proporsjonering (vekt) 10/90/300
Luftinnhold 5-8 %
Fasthetsverdi 40 x 40 x 160 mm prismer:
Bøyestrekkfasthet, MPa 7 døgn: > 3, 28 døgn: > 4,5
Trykkfasthet, MPa 7 døgn: > 10, 28 døgn: > 15
Kvalitetsgruppe NS_EN 998-2 M10
Frostbestandighet God
Brukstid, 20 OC ca 2 timer
Begynner å herde ca 4 timer
Anbefalt sjikttykkelse, puss Max 20 mm/påslag
Farge Grå

Bruksområde

Mur- og pussmørtel KC 10/90 brukes til muring der det stilles store krav til trykkfasthet og styrke, til muring av
• tegl
• naturstein
• betongblokk
• hydrofobert lettklinkerblokk
• bærende murverk

Samt ved
• grovgrunning
• slamming
• grovpuss/utstokning

Lagring

Mur- og pussmørtel KC 10/90 leveres i 40 kg papirsekker med impregnert vannfast papir. I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Åpnede sekker må brukes omgående. Mur- og pussmørtel KC 10/90 leveres også i 1000 kg big bags.

Utførelse

Blanding

Mur- og pussmørtel KC 10/90 blandes maskinelt ca 10 minutter med 5-6 liter vann per sekk. Dette gir ca 24 liter ferdig mørtel.

Utførelse

For å oppnå best mulig resultat
• bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid
• bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten
• mure med fylte fuger
• mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet
• stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr
• beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene
• ved pussarbeider må underlaget forvannet

MATERIALFORBRUK
1,8 kg tørrmørtel gir ca 1 liter ferdig masse.

Til muring
Teglstein ca 0,6 m2 pr sekk
Lettklinkerblokker ca 18 stk pr sekk

Til pussing
5 mm tykkelse ca 5,0 m2 per sekk
10 mm tykkelse ca 2,5 m2 per sekk
20 mm tykkelse ca 1,2 m2 per sekk

Etterbehandling

Ettervanning av herdet pussjikt vil øke fastheten. Nypussede flater må beskyttes mot regnvær og sterkt solskinn.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene, kan Mur- og pussmørtel KC 10/90 tilsettes maxit Antifrost for frysepunktnedsetting. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under + 5°C. Forsøk derfor å få utgangtemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges. Pussing skal ikke utføres ved temperaturer under + 5oC.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker Mur og pussmørtel KC 10/90 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mur- og pussmørtel KC 10/90 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende HMS-datablad.

Merknader

Ettersom det råder ulike forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle, kan ikke Weber as ta ansvar for annet enn at den informasjon som her oppgis under rubrikken Produktinformasjon er korrekt. Eksempel på informasjon og forhold som ligger utenfor Weber's ansvar vil være lagring, konstruksjon, bearbeiding, samvirke med andre produkter, arbeidsutførelse og lokale forhold.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.