KC 20/80 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase KC 20/80

weberbase KC 20/80
weberbase KC 20/80

Produktfordeler

  • Kalk-/sementbasert
  • Høy fasthet
  • Til muring/pussing

Tørrmørtel til inn- og utvendig muring og pussing av bl.a. tegl, kalksandstein, betongblokk og Lecablokk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.base KC 20/80 er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. Mørtelklasse CS IV iht. NS-EN 998-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_NO_M27979822

PR-nummer: 18340

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 sekk gir ca 15 ltr mørtel
Tegl NF: ca 70 kg/m2
Leca blokk: ca 20 kg/m2
Tegl 3M format: ca 55 kg/m2
Til pussing: ca 18 kg/m2
Maksimum tykkelse 20 mm pr. påslag
Brukstid ca. 2 timer ved +20oC
Vannbehov 3,5 - 3,8 liter pr. sekk
Trykkfasthet Klasse: CS IV NS-EN 998-1
Sammensetning KC 20/80/440
Bindemiddel: Kalk (K) og sement (C)
Tilslag: Natursand 0-2 mm

Bruksområde

weber.base KC 20/80 brukes både innvendig og utvendig muring av:
• tegl
• kalksandstein
• betongblokk
• Leca-/ lettklinkerblokk
• bærende murverk

samt ved:
• grunning
• slemming på tegl
• grovpuss/ utstokning på sterke underlag

Tørke-/herdetid

Starter å herde etter ca. 4 timer ved +20oC.

Lagring

12 måneder på pall med plastbeskyttelse under tørre forhold.

Sementen er kromredusert slik at mengden 6-verdig krom ikke overstiger 2 ppm i oppgitte lagringstid.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. Før pussing skal underlaget grunnes med f. eks. weber.base 103 Rødgrunning.

Blanding

weber.base KC 20/80 blandes maskinelt ca. 10 minutter med 3,5-3,8 liter vann per sekk. Dette gir ca. 15 liter ferdig mørtel.

Påføring

MURING

For å oppnå best mulig resultat:
• Bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid.
• Bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten.
• Mur med fylte fuger.
• Mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet.
• Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr.
• Beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene.

PUSSING

Ved pussarbeider må underlaget forvannes samt grunnes med weber.base 103 Rødgrunning.

Grovpuss: Pussen påføres ved påkast med skje, evt. påtrekk med brett. Anbefalt pusstykkelse er 10–15 mm pr. påkast. Pussen kan bearbeides til ønsket ferdig flate eller påføres sluttpuss. Grovpussen må herde tilstrekkelig før videre behandling.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 3 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind.

Vær oppmerksom på

Ved muring ved lavere temperatur enn +5oC eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene etter påføring, kan weber.base KC 20/80 tilsettes weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetting av weber Antifrost kan føre til økt fare for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangtemperaturen på mørtelen på +20oC ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Pussing skal ikke skje ved temperturer under +5oC. Det anbefales ikke ikke bruk av weber Antifrost i pussmørtel.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.base KC 20/80 aggressiv mot hud og påslimhinner i øyne, nese og svelg påsamme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.base KC 20/80 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.