KC 50/50 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase KC 50/50

weberbase KC 50/50
weberbase KC 50/50

Produktfordeler

  • Kalk-/sementbasert
  • Moderat fasthet
  • Til muring/pussing

Mørtel til mur- og pussarbeider innvendig og utvendig. Til grovpuss (utstokning), sluttpuss eller slemming på underlag av f.eks. betong, tegl, Leca (innvendig) eller tidligere pussede overflater.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.base KC 50/50 er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. Mørtelklasse CS II iht. NS-EN 998-1.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_NO_M28069789

PR-nummer: 15581

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 sekk gir ca. 15 liter mørtel
Tegl NF: ca. 70 kg/m2
Leca blokk: ca. 20 kg/m2
Tegl 3M format: ca 55 kg/m2
Til pussing: ca. 18 kg/m2 ved 10 mm tykkelse
Anbefalt tykkelse Grovpuss 10-12 mm
Sluttpuss 5-8 mm
Brukstid Ca. 2 timer ved +20 °C
Luftinnhold 8-14 %
Trykkfasthet Klasse: CSII NS-EN 998-1
Vannbehov 3,5-4 liter pr. sekk
Sammensetning KC 50/50/610

Bruksområde

weber.base KC 50/50 brukes både innvendig og utvendig til
• Slemming
• Grovpuss/ utstokning på Leca innvendig, tegl og frittstående Lecamur
• Sluttpuss på betong, tegl og Leca innvendig

samt ved:
• Reparasjonsarbeider av tidligere KC-pusset underlag
• Muring og omfugingsarbeider
• Muring av Leca

Tørke-/herdetid

Starter å herde etter ca. 4 timer ved +20°C.

Lagring

12 måneder på pall med plastbeskyttelse under tørre forhold.

Sementen er kromredusert slik at mengden 6-verdig krom ikke overstiger 2 ppm i oppgitte lagringstid.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft.

Blanding

weber.base KC 50/50 blandes maskinelt ca. 10 minutter med 3,5-4,0 liter vann pr. sekk. Dette gir ca. 15 liter ferdig mørtel.

Påføring

MURING
For å oppnå best mulig resultat:
• Bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid
• Bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten
• Mur med fylte fuger
• Mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet
• Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr
• Beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene

PUSSING
Ved pussarbeider på betong må underlaget forvannes samt grunnes med f. eks Weber.base 103 Rødgrunning.

Grovpuss: Pussen påføres ved påkast med skje, evt. påtrekk med brett. Anbefalt pusstykkelse er 10–15 mm pr. påkast. Pussen kan bearbeides til ønsket ferdig flate eller påføres sluttpuss. Grovpussen må herde tilstrekkelig før videre behandling.

Sluttpuss: Sluttpuss utføres etter ønsket struktur og farge. Påføres etter at hovedpuss har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 3 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind.

Vær oppmerksom på

Ved muring ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene etter påføring, kan det tilsettes weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetning av weber Antifrost kan øke faren for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Det anbefales ikke bruk av Weber Antifrost i pussmørtel.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.base KC 50/50 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.base KC 50/50 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.