webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel
webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

Produktfordeler

  • Basert på naturlig hydraulisk kalk, NHL
  • Harmonerer godt med eldre kalkmørtler
  • Pumpbar

Til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede/ murte underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt og natursand som tilslag. weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder tvers igjennom selv i tykke sjikt og ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar.

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1.

Bindemidlet i Weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel er naturlig hydraulisk kalk  og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0055

PR-nummer: 85576

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg pr. m² og 10 mm tykkelse
Maksimum tykkelse 10 mm pr. påslag pr. dag
Vannbehov Ca. 5 liter pr. sekk (pussing) 4 liter pr. sekk (muring)
Brukstid Ca. 2 timer ved +20oC
Sammensetning KKh 15/85/650
Bindemiddel: Kalk (K) og Naturlig Hydraulisk kalk (NHL)
Tilslag: Knust dolomitt og natursand 0-3 mm
Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1 (0,4-2,5 MPa)
Forpakning 25 kg, 1000 kg

Bruksområde

Til bruk ved pussing og reparasjoner der man stiller høyere krav til trykkfasthet enn det som kan oppnås ved en ren hydratkalkmørtel på underlag av tegl el.l. med grunning av weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Som sluttpuss kan weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin benyttes. Egnet ved arbeid på tidlig høst, da det er risiko for at ren kalkmørtel basert på hydratkalk ikke karbonatiserer. Også egnet ved renovering av kalkpussede eller kalkmurte fasader med god trykkfasthet. Kan også benyttes på innvendige overflater. Kan benyttes som murmørtel ved utbedring av fuger.

Lagring

I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

PUSSING
Underlag av tegl og naturstein utbedres og grunnes med weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Forvann underlaget til jevnt sugende flate.

MURING
Løst materiale fjernes. Erstatt ødelagt stein med ny og tilsvarende tegl.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 10-15 minutter eller i langsomt gående blander i 15-20 minutter. Benytt ca. 5 liter vann pr. sekk til pussing og 4 liter vann pr. 25 kg sekk til muring. La stå i 5 minutter og bland opp på ny.

Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere vann.

Påføring

PUSSING
Mørtelen påføres normalt dagen etter grunningen. Slå på mørtelen med sleiv eller sprøyt med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte P50. Grovstokkes og komprimeres lett med rettholt el. Skjees godt ut og bearbeides lett med murskje e.l. Benytt Sprøytepistol med 18 mm munnstykke. weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel påføres i maks. 10 mm sjikttykkelse pr. påslag. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. Svinnriss må påregnes og disse må trykkes forsiktig sammen mens pussen ennå er plastisk. Grovpussen kan etter sammentrykking av svinnriss, gås over med "gaffelbrett" for å sikre god heft til neste sjikt. Se også egen veiledning for pussarbeider med hydraulisk kalk. For tykkere pussjikt benytt flere påslag evt. weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov med fiber.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket. Nypusset flat som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herding normalt ca 4 uker. Anbefalte malingstyper weber.ton 303 silikatmaling, weber.cal 242 cd-maling (hydraulisk kalkmaling)

Vær oppmerksom på

Pussing med weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel må ikke forekommme ved temperaturer under +5oC.

Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420, kap N. Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost i mørtel vil gi frostskader (pulverisering) og redusert fasthet.

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det erfare for sprut. weber.cal148 Hydraulisk kalkmørtel inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.