Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal Hydraulisk Finpuss

weber.cal Hydraulisk Finpuss
weber.cal Hydraulisk Finpuss

Produktfordeler

  • Til finpussing på underlag av Weber.cal Hydrauliske mørteler
  • Basert på naturlig hydraulisk kalk, NHL
  • Harmonerer godt med eldre kalkmørtler
  • Innvendig og utvendig bruk

Til finpussing på underlag av Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. Basert på naturlig hydraulisk kalk, NHL. Harmonerer godt med eldre kalkmørtler.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.cal Hydraulisk Finpuss er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt og natursand som tilslag. Weber.cal Hydraulisk Finpuss har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder tvers igjennom selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper.

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1.

Bindemidlet i Weber.cal Hydraulisk Finpuss er naturlig hydraulisk kalk (NHL) og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Farge Lys beige (egenfarge)
Materialforbruk ca. 5,1 kg pr. m² og 3 mm tykkelse
Maksimum tykkelse 3 mm
Vannbehov 5 liter pr. sekk (pussing)
Brukstid ca. 2 timer ved +20°C
Sammensetning KKh 25/75/320
Bindemiddel: Kalk (K) og Naturlig Hydraulisk kalk (NHL)
Tilslag: Knust dolomitt og natursand 0-0,05 mm
Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1 (0,4-2,5 MPa)

 

Leveringsform

25 kg sekk.

Bruksområde

Til bruk ved finppussing der man stiller høyere krav til trykkfasthet enn det som kan oppnås ved en ren hydratkalkmørtel på underlag av tegl eller på underlag av weber.cal Hydrauliske kalkmørtler. Også egnet ved renovering av kalkpussede eller kalkmurte fasader med god trykkfasthet.

Lagring

I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater må være rene. Løse partikler som slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. Underlaget bør ha en ru overflate og forvannes til jevnt sug. Benytt slange/pumpe med fintspredende munnstykke.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomt gående blander i 10-15 minutter. Benytt ca. 5 liter vann pr. sekk til pussing. La stå i ca 5 minutter og bland opp på nytt. Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere vann.

Påføring

Finpussen påføres normalt dagen etter (innenfor 1-3 dager etter) grovpuss. Slå på mørtelen med sleiv. Skjees godt ut og bearbeides lett med pussebrett til ønsket struktur. weber.cal Hydraulisk Finpuss påføres i maks. 3 mm sjikttykkelse. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk puss. For mye bearbeiding vil kunne gi svinnriss og anriking av bindemiddel i overflaten.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket. Nypusset flate som skal males må ha oppnådd tilstrekkelig herding, normalt ca 4 uker. Anbefalte malingstyper er weber.cal 242 maling (hydraulisk kalkmaling) og weber.cal 240 Kalkmaling Våt.

Vær oppmerksom på

Pussing med weber.cal Hydraulisk Finpuss må ikke forekomme ved temperaturer under +5ºC. Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420, kap N.

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til.
Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal Hydraulisk Finpuss aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det erfare for sprut. weber.cal Hydraulisk Finpussl inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktets inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.