Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal Hydraulisk Kalkmørtel, NHL 5 0-6 mm

weber.cal Hydraulisk Kalkmørtel, NHL 5 0-6 mm
weber.cal Hydraulisk Kalkmørtel, NHL 5 0-6 mm

Produktfordeler

  • Basert på Naturlig Hydraulisk Kalk, NHL 5 og avrundet grov natursand
  • Benyttes til spekking og muring av eldre natursteinsmurer.
  • God frostbestandighet 

Basert på Naturlig Hydraulisk Kalk, NHL 5 og avrundet grov natursand. Benyttes spekking og muring av eldre natursteinsmurer. God frostbestandighet.

Generelt

Produktfordeler

• Basert på Naturlig Hydraulisk Kalk, NHL 5 og avrundet grov natursand
• Benyttes spekking og muring av eldre natursteinsmurer.
• God frostbestandighet 

Produktbeskrivelse

Weber Hydraulisk Kalkmørtel NHL 5 0-6 mm, er en fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk og med natursand i gradering 0-6mm. Mørtelen er spesielt beregnet på spekking og muring av eldre natursteinsmurer. Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre forstbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herdner gjennom hele pussjiktet selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er pumpbar.

Mørtelklasse CS II iht NS-EN 998-1.

Tilfredsstiller krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1

Til utvendig og innvendig bruk.

Underlag

Benyttes på underlag av naturstein.

Utvendig bruk Ja
Innvendig bruk Ja

Weber Hydraulisk Kalkbruk NHL 5 0-6 mm leveres i 1000 kg storsekk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 307400

EGENSKAPER
Materialforbruk 20 kg/m2 ved 10 mm tykkelse
Vannbehov Ca. 16 %
Brukstid Ca 2 timer ved +20°C
Forpakning 1000 kg
Bindemiddel Naturlig Hydraulisk Kalk (NHL 5)
Tilslag Natursand 0-6 mm
Trykkfasthet CS II (EN 1015-11)
Sammensetning Kh 1 : 2, NHL 5

Bruksområde

Benyttes til spekking og muring i natursteinsmurer hvor det kreves ekstra tykk pusstykkelse eller tykke fuger. Benyttes til prosjekter hvor det tidligere er benyttet grove tilslag.

Lagring

I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle løse mørtelrester fjernes/krasses bort. Forvann før arbeidet påbegynnes. Benytt slange med fintspredende munnstykke til jevnt sugende flate.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomt gående blander i 10-15 minutter. Vannbehovet er ca. 16%, dvs. ca. 16 liter vann til 100 kg tørrmørtel. Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer ettersom bindemiddelet er hydraulisk. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere vann.

Påføring

Press mørtelen inn i fugene. Trykk massen så hardt at fugene fylles ordentlig. Dype fuger fylles flere ganger for å sikre at hele fugen blir fylt. Bearbeid fugene med trepinne e.l.

Etterbehandling

Fugene skal de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørkning fra sol og vind. Tildekking kan derfor være nødvendig.Mørtelen skal holdes fuktig i minst 7 døgn. Ettervanning kan derfor være nødvendig. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Vanningen skal skje etter behov. Dette for å sikre at mørtelen oppnår god fasthet og bestandighet.

Vær oppmerksom på

Pussing med Weber Hydraulisk Kalkbruk NHL 5 0-6 mm må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C. Følg ellers retningslinjer for Vinterarbeid i NS 3420, Kap N. Frost i mørtel vil gi redusert fasthet (pulverisering). Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder.

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre raskt uttørkning, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker Weber Hydraulisk Kalkbruk NHL 5 0-6 mm aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som  andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber Hydraulisk Kalkbruk NHL 5 0-6 mm inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad. .

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

 

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.