webercal K-100 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercal K-100

webercal K-100
webercal K-100

Produktfordeler

  • Ferdigblandet tørrmørtel basert på hydratkalk og sand
  • Svak, tilpasset tradisjonelle kalkmørtler
  • Til rehablitering

Til puss- og murverksreparasjoner der det tidligere er brukt ren kalkmørtel.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.cal K-100 er en tørrmørtel basert på hydratkalk som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. weber.cal K-100 lages av hydratkalk og natursand. Ved kun bruk av hydratkalk, et ikke-hydraulisk bindemiddel, binder mørtelen ved at luftens karbondioksyd (CO2) reagerer med kalken (karbonatiserer). Bindemiddlet tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-M28114882

PR-nummer: 15574

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,8 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.
Til pussing brukes ca. 20 kg weber.cal K-100 pr. m² og pusstykkelse på 10 mm.
Til muring trengs ca. 70 kg weber.cal K-100 pr. m² halvsteins veggtykkelse.
Anbefalt tykkelse Maks. 10 mm pr. påslag pr. dag
Vannbehov Veil. avhengig av bruksområdet
3,5-4 liter pr. 25 kg sekk
Brukstid Ubegrenset
Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1 (0,4-2,5 MPa)
28 døgn: > 0,5 MPa
Sammensetning K 100/900, 0-3 mm natursand

 

Bruksområde

weber.cal K-100 brukes til puss-og murverksreparasjoner innvendig og utvendig på eldre bygninger der man tidligere har brukt kalkmørtel, eller i de tilfeller der kalkmørtel er beskrevet.

Tørke-/herdetid

Meget langsom. Økende tykkelse gir økende herdetid. Noe svinnriss må påregnes. Disse kan trykkes sammen i den plastiske fasen.

Lagring

I uåpnede sekker kan produktet lagres i 2 år under tørre forhold. Åpnede sekker må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft. Sugende underlag forvannes. Forvanning vil lette påføringen av mørtelen. Underlaget skal være svakt sugende når weber.cal K-100 påføres.

Blanding

weber.cal K-100 blandes maskinelt ca. 10 minutter med 3,5-4 liter vann pr. sekk. Dette gir ca. 13 liter ferdig mørtel. Oppblandet mørtel har ingen begrenset brukstid.

Påføring

PUSSING
Ved pussarbeider bør underlaget tynngrunnes. Grunningen velges etter type underlag. Rehabilitering av eldre materialer krever ofte en svak grunning, for eksempel weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning. weber.cal K-100 påføres med skje, og må ikke påføres i tykkelser over 10 mm. Ved større tykkelser må dette gjøres i flere omganger med opptørking mellom hver påføring. Herder ved karbonatisering, så nypussede flater må derfor beskyttes mot hurtig uttørking. En forsiktig oppfukting de første døgnene vil gi en god fasthetsutvikling. Vær oppmerksom på at rikelig vanning og nedbør som treffer pussen forhindrer herdingen på grunn av redusert lufttilgang. Kalkpussede flater skal ikke males med filmdannende maling. Benytt weber.cal 249 kalkmaling, evt. weber Kulekalk.

MURING
Muring med kalkmørtel weber.cal K-100 utføres i de fleste tilfeller i forbindelse med rehabilitering av eldre bygninger. Man må være oppmerksom på fremfor alt ved lave temperaturer, +5°C, at hastigheten på muringen blir lavere enn ved bruk av hydraulisk mørtel. Mørtelens lave fasthetsutvikling kan medføre fare for setninger i murverket. En kalkmørtel inneholder mer vann enn "moderne" mørtler, og er derfor egnet til svakt sugende steinmaterialer.

Etterbehandling

Nypussede flater må beskyttes mot hurtig uttørking. Ved store pussflater utvendig vil påvirkning av vind kunne skape problemer på grunn av uttørking. Vær derfor nøye med tildekking. Nypussede flater ettervannes forsiktig og holdes fuktig de første 5-7 døgnene. Benytt regntak.

Vær oppmerksom på

weber.cal K-100 må ikke brukes i kaldt og fuktig vær ved temperaturer under +5°C. I slike tilfeller anbefales weber.base KC 50/50, da den har bedre herdeegenskaper. Brukes denne, må dette godkjennes på forhånd. På grunn av sein herding, må ikke weber.cal K-100 utsettes for frost de første 4 ukene etter pussing/muring. Avslutt derfor arbeidet i god tid før temperaturen kommer under 0°C. Se også retningslinjer for vinterhåndtering og tildekking: NS 3420 kap. N

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal K-100 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.cal K-100 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.