webermin 201 Stenkpuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermin 201 Stenkpuss

webermin 201 Stenkpuss
webermin 201 Stenkpuss

Produktfordeler

  • Gjennomfarget sluttpuss, edelpuss
  • Sprøytbar, stenket struktur
  • Kalk-/sementbasert

Fabrikkfremstilt, gjennomfarget, sprøytbar edelpuss.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber.min Serpo 201 Stenkpuss er en fabrikkfremstilt, gjennomfarget sprøytbar edelpuss basert på kalk og sement med velgradert dolomitt som tilslag. Tradisjonell edelpuss for utendørs bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0111

PR-nummer: 85564

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 4 kg/m² (stenket, ved 2 behandlinger på slett puss)
Ca. 7 kg/m2 (grovsprøytet)
Anbefalt tykkelse min. 2 mm, påføres i 2 strøk
Vannbehov 6-7 liter vann pr. sekk
Sammensetning Hydratkalk (K) og sement (C). KC 50/50
Tilslag Dolomitt og glimmer 0-2 mm. Inneholder tilsetningsmidler for ekstra god vedheft og glimmer som gir pussen en spesiell glans.
Farge Weber.min Stenkpuss 201 leveres i 99 standardfarger, se www.weber-norge.no. På ferdig fasade kan nyanser variere fra fargeprøver av flere årsaker; underlagets egenskaper, arbeidsmetoder, struktur etc. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på fasaden.
Påføringstemperatur > +5oC

Bruksområde

Stenket, finsprøytet eller grovsprøytet.

weber.min 203 Stenkpuss benyttes til sluttpuss hvor det ønskes en stenket/sprøytet overfalte. Ulike strukturer oppnås ved ulike påføringsmetoder. Benyttes på de fleste mineralske underlag inne og ute.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget grunnes med weber.base 103 Rødgrunning. Grunning og evt. grovpuss skal ha tilstrekkelig herding før påføring av weber.min 201 Stenkpuss. Forvannes til jevnt sug.

Blanding

Bland med vann med hurtiggående blandere 3-4 min, eller i langsomt-gående blandere i minst 10 min. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding. Benytt 6-7 liter vann pr. sekk.

Påføring

STENKING
Mørtelen påføres normalt 2 dager etter grovpussingen. Grovpussens sug skal være jevn. Edelpussen påføres med traktpistol eller med egnet puss-sprøyte i minst to omganger til tykkelsen utgjør 4 kg pr m2. Benytt Sprøytepistol med 10 mm munnstykke. I andre omgang må det ikke forekomme sammenflytning. Grovsprøytet struktur får man ved lav materialtilførsel og liten luftmengde i munnstykket. For å unngå skjøter skal overflaten sprøytes i én operasjon. Når sprøytingen er ferdig, skal pussen kontrolleres slik at ingen blankflekker eller dårlig dekkede partier forekommer. Blankflekker utbedres ved å overstenke med Weber.min 201 Stenkpuss.

STENKING I FLERE FARGER
Ved finsprøytet struktur sprøytes den første fargen ca. 5 cm inn på det parti som skal sprøytes med en annen farge. Den første begrenses gjennom inndekking, og den andre sprøytes i mot. Pass på at grenseovergangene er rette. Ved grovsprøytet struktur avgrenses med fuktet trelekt. Denne tas bort når mørtelen har herdet. Dekk den pussede overflaten og sprøyte den nye fargen i mot.

Etterbehandling

Den ferdige pussen skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3-5 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

Vær oppmerksom på

Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfarge fasaden kraftig. Dette er et estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre.

Weber.min 201 Stenkpuss skal ikke påføres ved lavere temperaturer enn +5oC eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene. Ved lave temperaturer må vintertiltak i form av oppvarming etc. iverksettes. Antifrost skal ikke tilsettes.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Praktiske råd

Avled regnvannet fra taket. Påse av pussen tørker jevnt. Utbedring må gjøres før pussen tørker. Dersom fasaden utsettes for kraftig regn før pussen har herdet ferdig, kan kalkutslag inntreffe. Disse hvite utfellinger kan misfarge fasadene kraftig. Dette er estetisk problem, og har ingenting med pussens holdfasthet og livslengde å gjøre.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.min 201 Stenkpuss aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Pussen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.