weberpas effecto - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas effecto

weberpas effecto
weberpas effecto

Produktfordeler

  • naturlig glimmer
  • for etterbehandling av overflater/fasader
  • "Glittereffekt "
  • klar for videre bearbeiding

Naturlig glimmer for dekorativ etterbehandling av fasader

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.pas Effecto har en naturlig glimmer (mineralsk), er sprutbar, klar til bruk og værbestandig. Med weber.pas Effecto oppnår man en glittereffekt.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Sammensetning: Rent naturlig glimmer

Forbruk: Forbruket avhenger av den ønskede intensitet av effekten. 8 kg er nok til ca 120 kvm.

Leveringsform

Emballasje: Plastspann 8 kg

Bruksområde

Weber.pas Effecto brukes til å gi en dekorativ "glittereffekt" - spesielt på alle typer Weber.pas sluttpuss.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Før påføring av Weber.pas Effecto må overflaten være påført et jevnt lag av weber.pas sluttpuss. Påføres umiddelbart etter sluttpussing. Underlaget må fortsatt være fuktig før påføring av produktet.

Påføring

weber.pas Effecto sprayes på ved hjelp av en luftdrevet sprøytepistol på det våte underlaget. Intensiteten av den ønskede effekten er avhengig av dysediameteren som brukes og mengde som påføres. Sprøytepistolen må være på konstant trykk og produktet påføres med en jevn bevegelse for å oppnå et jevnt resultat. Det anbefales å lage et testområde før hele flaten behandles.

Vær oppmerksom på

• Laveste brukstemperatur: +5°C i lufttemperatur og i underlaget
• Unngå direkte eksponering mot regn og direkte sollys
• I sterk vind bør overflaten beskyttes for å unngå skjolder

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Det anbefales å bruke hansker, briller og støvmaske ved påføring. Weber.pas Effecto inneholder ingen helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

weber.pas Effecto er underlagt kontinuerlig kvalitetskontroll (egenkontroll)

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.