weberpas Silikatpuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas Silikatpuss

weberpas Silikatpuss
weberpas Silikatpuss

Produktfordeler

  • Vannavisende
  • Diffusjonsåpen
  • Til inn-/utvendig bruk

Silikatpuss for bruk på mineralske underlag av puss og betong. Også egnet for rehabilitering.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.pas Silikatpuss er en høykvalitets, løsemiddelfri og mineralsk sluttpuss, basert på kalivannglass, for bruk på mineralske underlag som puss og betong. 

weber.pas Silikatpuss er til både utvendig og innvendig bruk.

weber.pas Silikatpuss er vannavvisende og diffusjonsåpen og har gode smussavvisende egenskaper og gir liten grobunn for sopp, alger og mose under normale værforhold.

Underlag

Underlaget må være tørt, fast og fritt for støv eller fete urenheter. Tidligere mineralske malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løst sittende maling. Plast- og oljemalinger må fjernes. Er ikke egnet for bruk på gips. Pussunderlag og betong må ha tørket ut og normalt ha herdet i minimum 14 dager før pussen påføres.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-AT-6091C

EGENSKAPER
Materialforbruk Normalt vil forbruket på brettskurt flate være litt høyere enn ved stenket struktur.
Påføringstemperatur > +5oC
Bindemiddel Kalivannglass
Tilslag 1,5 mm Dolomitt Kan leveres i 1 og 2 mm kornstørrelse
Densitet 1,85 kg/dm³
Farge 99 standardfarger i henhold til Weber fargekart. Vi anbefaler et prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.
Pigment Uorganisk
Kjemiske egenskaper pH. 10

MATERIALFORBRUK

Kornstørrelse Forbruk kg/m2  
1,5 mm ca. 2,6 - 3,0 kg/m2  
1,0 mm ca. 2,2 kg/m2 Bestillingsvare
2,0 mm ca. 3,0 - 3,3 kg/m2 Bestillingsvare

Bruksområde

weber.pas Silikatpuss benyttes på mineralske underlag av puss og betong, og anbefales spesielt der weber.base 261 Fiberpuss benyttes som hovedpuss. weber.pas Silikatpuss er også passende for renovering av tidligere silikatmalte eller silikatpussede overflater.

Lagring

Lagres beskyttet mot frost, helst i sval temperatur. Kan lagres uåpnet i minst 12 måneder fra produksjonsdato.

Utførelse

Forbehandling av underlag

På alle underlag anbefales et strøk med weber.ton 303 Silikatmaling som grunning før applisering av weber.pas Silikatpuss (weber.pas Silikatpuss kan da legges i kun 1 strøk). Grunningen brukes da i samme farge som sluttpussen. Underlag med varierende sug og fasader i slagregnutsatt klima grunnes med to strøk weber.ton 303 Silikatmaling.

Blanding

weber.pas Silikatpuss er klar for bruk. Ved behov kan Weber.pas Silikatpuss spes med maksimalt 1 % rent vann. Rør nøye om før bruk. Puss fra ulike produksjoner må blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller.

Påføring

Påføring skjer med et (1) strøk weber.ton 303 Silikatmaling og et (1) sjikt weber.pas Silikatpuss i samme fargekode.

VÆRHARDE STRØK
I værharde strøk påføres 2 strøk weber.ton 303 Silikamaling som ekstra beskyttelse på weber.base 261 Fiberpuss.

BRETTSKURT FLATE
Etter forbehandling, dra på eller sprøyt med passende sprøyteverktøy et heldekkende sjikt med weber.pas Silikatpuss, like tykt som kornstørrelsen og skur overflaten direkte i sirkulerende bevegelser. For påføring og skuring brukes et passende brett (gipsfils/plastglatter). Det skal skures ned til kornet.

STENKET STRUKTUR
Etter forbehandling stenkes weber.pas Silikatpuss en gang til rett struktur.

Avslutt strøkene ved normale avgrensninger for å unngå fargeavvik.

Etterbehandling

Beskytt behandlede overflater mot nedbør til pussen har herdet tilstrekkelig, normalt minst 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden. weber.pas Modelfino kan benyttes til detaljer og omramminger på underlag av weber.pas Silikatpuss.

Vær oppmerksom på

Overflatens og omgivelsenes temperaturer må ikke synke under +5°C eller overstige +30°C. Fasadene må skjermes for nedbør og uttørrende vind. Fremdrift må planlegges for å unngå fargeforskjeller.

Praktiske råd

På grunn av det alkaliske bindemiddelet vil weber.pas Silikatpuss og andre vannglassbaserte produkter etse glass og påvirke metall. Dekk godt til bygningsdeler som ligger inntil og beskytt mot sprut. Rengjør verktøyet grundig med vann etter bruk.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber.pas Silikatpuss vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.