weberpas Silikonharpikspuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas Silikonharpikspuss

weberpas Silikonharpikspuss
weberpas Silikonharpikspuss

Produktfordeler

  • Meget vannavisende
  • Diffusjonsåpen
  • til inn-/utvendig bruk

Benyttes på sementholdig puss med god trykkfasthet.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.pas Silikonharpikspuss er en løsemiddelfri, diffusjonsåpen overflatebehandling til innen- og utendørs bruk. Den har meget lavt vannopptak og gode smussavvisende egenskaper. En Weber.pas Silikonharpikspuss behandling består av ett strøk Weber.ton Silikonkarpiksmaling som grunning, og ett sjikt Weber.pas Silikonharpikspuss. Leveres i 99 standardfarger i hht Weber fargekart. Se www.weber-norge.no.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-AT-6092C

PR-nummer: 306983

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbruk 1,5 mm kornstørrelse:
Brettskurt ca. 2,8 kg/m²
Stenket ca. 2,5 kg/m²
Forbruk 2 mm kornstørrelse:
Brettskurt ca. 3,3 kg/m²
Stenket ca. 3,0 kg/m²
Eksakt forbruk anbefales utprøvet ved pussing av en prøveflate.
Påføringstemperatur Må ikke påføres ved temperatur under +5°C uten tiltak beskrevet i NS3420 Vinterarbeid.
Våt volumvekt 1,87 kg/dm³
Bindemiddel Silikonharpiks
Tilslag Dolomitt 1,5 mm (1 mm og 2 mm på forespørsel)

 

Bruksområde

weber.pas Silikonharpikspuss benyttes på sementholdig puss med god trykkfasthet på sugende underlag, for eksempel tegl eller lettbetong. weber.pas Silikonharpikspuss er også egnet til puss på betong og rehabilitering av tidligere silikonharpiksmalte overflater på mineralsk underlag. Kan benyttes på underlag tidligere malt med organisk basert maling. Godt egnet som sluttbehandling på weber Fiberpussystemer.

Tørke-/herdetid

24 timer mellom sjiktene. Ca. 3 dager ved normale forhold. Lav temperatur og høy fuktighet forlenger herdetiden.

Lagring

weber.pas Silikonharpikspuss lagres frostfritt, helst i sval temperatur. Kan lagres i uåpnet emballasje i 12 måneder.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være gjennomherdet, tørt og fritt for støv, sot og fete forurensninger. Tidligere malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løstsittende maling og primes med weber Silikongrunn.

På weber.base 261 Fiberpuss grunnes det med weber.ton Silikonharpiksmaling. Ved påføring på andre mineralske underlag (KC-baserte) anbefales hydrofobering med weber Silikongrunn før grunning med silikonharpiksmaling. Det er også fordelaktig å grunne med weber Silikongrunn før maling på gamle organiske overflater. Meget glatt/slett betong kan sandblåses lett for å få en ru overflate.

Blanding

weber.pas Silikonharpikspuss er klar til bruk. Ved behov kan det spes med maks. 1 % rent vann. Rør nøye om før bruk. Puss fra ulike produksjoner blandes før bruk for å unngå fargeforskjell.

Påføring

Underlaget grunnes først med et (1) strøk weber.ton Silikonharpiksmaling. Malingen påføres iht. anvisningene i produktbladet for weber.ton Silikonkarpiksmaling.

Brettskurt: Dagen etter påføring av weber.ton Silikonharpiksmaling påføres Weber.pas Silikonharpikspuss med stålbrett eller egnet sprøyteutstyr til et heldekkende sjikt, like tykt som kornstørrelsen. Bearbeides til ønsket struktur med plastglatter. Pussen skal skures ned til korntykkelse.

Stenket: Dagen etter påføring av weber.ton Silikonharpiksmaling stenkes overflaten med weber.pas Silikonharpikspuss til ønsket struktur.

Avslutt strøkene ved normale avgrensninger for å unngå fargeavvik.

Etterbehandling

Beskytt ferdigpussede overflater mot regn til pussen har herdet, normalt minst 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden. weber.pas Modelfino kan benyttes til detaljer og omramminger på underlag av weber.pas Silikonharpikspuss.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5°C eller overstige +30°C. Puss ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet.  dekk til flater som ikke skal pusses ( glass, metall, tre etc.)

Tørketid ved +20°C er ca. 24 timer.

Vi anbefaler prøveoppstrøk for kontroll av farge og struktur.

Praktiske råd

Rengjør verktøy grundig med vann etter bruk. Tomme forpakninger (dryppfrie, penselrene eller sparkelrene) kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning.

NB!: Regntak skal alltid benyttes. Dekk til avgrensede bygningsdeler nøye. Vi anbefaler prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.