webertherm 260 Sokkelpuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm 260 Sokkelpuss

webertherm 260 Sokkelpuss
webertherm 260 Sokkelpuss

Produktfordeler

  • God vedheft
  • Høy styrke
  • Lavt vannoppsug
  • Fiberforsterket

Benyttes som puss på overflater som trenger ekstra fasthet og bestandighet, f eks sokler. av betong, Leca, tegl og EPS.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.therm 260 Sokkelpuss er en tørrmørtel som kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Benyttes som puss på overflater som trenger ekstra fasthet og bestandighet, f eks sokler. av betong, Leca, tegl og EPS. Mørtelklasse CS IV iht. NS-EN 998-1.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0101

PR-nummer.: 321658

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2,0 kg pr. m² og mm tykkelse
Påføringstemperatur > +5oC
Anbefalt tykkelse 8-10 mm
Vannbehov Ca. 22%
Luftinnhold Ca. 20%
Trykkfasthet CS IV NS-EN 998-1
Tilslag Natursand 0-2 mm

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt. Større ujevnheter utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før weber.therm 260 Sokkelpuss påføres. Underlag av EPS skal rubbes lett med rivebrett eller stålbørste og kostes rent.

Påføring

weber.therm 260 Sokkelpuss påføres som en to-sjikts puss med total tykkelse 8-10mm.
Påfør 1.sjikt i 5-6 mm tykkelse. weber.therm 397 Armeringsnett legges på og bakes inn i pussen og dekkes fullstendig med mørtel. Bruk alltid minimum 10 cm overlapp i alle skjøter. 1.sjikt gis tilstrekkelig herdetid, normalt 1-3 døgn, før 2.sjikt påføres i 3-4 mm tykkelse.

Når overflaten har satt seg, filses pussen til ønsket overflatestruktur. Bruk grovt filsebrett av skumgummi.

Utvendige hjørner forsterkes med weber.therm 391 Hjørnelist. Åpninger i murverket forsterkes med ekstra biter av armeringsnett, ca 30x40cm, som vris 45 grader i forhold til nettet for øvrig. Bevegelsesfuger i underlaget skal føres gjennom pussen.

Etterbehandling

weber.therm 260 Sokkelpuss beskyttes mot for hurtig uttørring. Ettervanning utføres med fintspredende munnstykke i 3-4 dager etter pussing.

Overflatebehandling av weber.therm 260 Sokkelpuss utføres med f eks weber.ton Silikonharpiksmaling. Anbefalt herdetid før maling er minimum 10 dager under normale forhold. Sluttpuss bør ikke benyttes i områder med høy fuktbelastning. Sokler blir normalt utsatt for høy fuktbelastning og vil holde seg pen over lenger tid dersom den ikke overflatebehandles.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Det anbefales ikke bruk av weber Antifrost i pussmørtel. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.therm 260 Sokkelpuss aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.