Weber B20 Pumpebetong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber B20 Pumpebetong

Weber B20 Pumpebetong
Weber B20 Pumpebetong

Produktfordeler

  • Pumpbar betong
  • Moderat fasthet
  • Til innvendig og utvendig bruk

Spesielt tilpasset pumping med en skru- eller stempelpumpe.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber B20 Pumpebetong er en tørrbetong. Den blandes med vann for å få en bruksklar, pumpbar betong. Trykkfastheten er større enn 20 MPa når massen har en lettflytende konsistens.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
Produktet er ikke dekket av en harmonisert standard. En Ytelseserklæring (DoP) er derfor ikke nødvendig.

PR-nummer: 320285

EGENSKAPER
Materialforbruk 20 kg pr. m² og cm tykkelse
Vannbehov Ca. 3,5 liter pr. sekk
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Brukstid Ca. 1 time
Frostbestandighet God
Trykkfasthet 1 døgn: >10 MPa
7 døgn: > 15 MPa
28 døgn: > 25 MPa
NOBB-nr. 48792656 (sekk á 25kg)
48784566 (storsekk á 1000kg)

Bruksområde

Weber B20 Pumpebetong benyttes til utstøpning av Leca Såleblokk og Leca U-blokk, samt til betongreparasjoner og støpningsarbeider der det ønskes en pumpbar betong i trykkfasthetsklasse B20. Weber B20 Pumpebetong er meget godt egnet som utfyllings- og utjevningsbetong som for eksempel til baderomsgulv, utjevning av mindre gulvflater m.m.

Brukes Weber B20 Pumpebetong på baderomsgulv, skal det alltid påføres membran på toppen.
Weber B20 Pumpebetong er spesielt beregnet til pumping med en skru eller stempelpumpe.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter ca. 8 timer.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Rengjør underlaget nøye. Forvann alltid overflaten så vann ikke suges fra massen. Det må ikke være synlig vann på overflaten der det skal støpes.

Blanding

Weber B20 Pumpebetong blandes maskinelt i 5 minutter med ca. 3,5 liter vann per 25 kg, som gir ca. 13 liter betongmasse i lettflytende konsistens. Ingen ytterligere tilsetning er nødvendig. Blanding gjøres med tvangsblander eller frittfallsblander.

Påføring

STØPING
Bland betongen og fyll forskalingen. Tilpass konsistensen til type støpearbeid. Ved støping må ikke fritt vann forekomme på overflaten. Fuktige, rue overflater gir best heft. Påse at betongen får tilstrekkelig komprimering for å sikre et godt sluttresultat. Weber B20 Pumpebetong har en brukstid på ca. 60 minutter. Tildekk støpen umiddelbart for å hindre rask uttørking.

PÅSTØP/GULVAVRETTING
For å bedre vedheften mellom underlag og påstøp, brukes weber Rep 05 Betoheft som primer.
Weber B20 Pumpebetong påføres vått i vått med primeren. På glatte betongoverflater anbefales liming med Weber Epoxylim for å få god heft. Betongen må armeres og det må tas hensyn ved etterherdingen for å forhindre kantreising og rissdannelse. Lagtykkelsen bør ikke være under 50 mm.

Etterbehandling

Den ferdige konstruksjonen må beskyttes mot tidlig uttørking. Eksponerte ytterflater behandles med vann de første døgnene. Når ettervanningen avsluttes eller tildekningen tas bort, kan weber Krympsperre påføres for å få best mulig resultat.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperaturer enn +5oC stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og der tiltak som tildekking/oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.